Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2023
(Kirjeid kokku: 19)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 11.01.2023 1-2023 Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus
2. 18.01.2023 2-2023 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
3. 01.02.2023 3-2023 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
4. 29.03.2023 5- 2023 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
5. 29.03.2023 4- 2023 Narva Linnavalitsuse 16.04.2014. a määruse nr 11 „Konkursi „Narva linna Aasta Õpetaja“ juhend“ muutmine
6. 05.04.2023 6- 2023 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
7. 10.05.2023 7 - 2023 Konkursi “Narva linna kaunis kodu” läbiviimise kord
8. 19.05.2023 8- 2023 Narva Kesklinna Kooli põhimäärus
9. 19.05.2023 9-2023 Narva Kreenholmi Kooli põhimäärus
10. 19.05.2023 10-2023 Narva Soldino Kooli põhimäärus
11. 19.05.2023 11-2023 Narva Pähklimäe Kooli põhimäärus
12. 21.06.2023 13- 2023 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
13. 21.06.2023 12-2023 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 „Konkursi „Narva linna kaunis kodu“ hindamiskomisjoni põhimäärus” muutmine
14. 26.07.2023 14-2023 Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
15. 09.08.2023 15 2023 Narva linna eelarvest spordiklubide ja eraõiguslike spordikoolide toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus
16. 09.08.2023 16 2023 Narva Linnavalitsuse 30.04.2008. a määruse nr 521 „Narva linna munitsipaalhuvikooli direktori, direktori asetäitja õppealal ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ muutmine
17. 08.11.2023 17-2023 Narva Vanalinna Lasteaia põhimäärus
18. 08.11.2023 18 - 2023 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 206 „Narva Lasteaia Muinasjutt põhimäärus“ muutmine
19. 06.12.2023 19 - 2023 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine