Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - kõik
(Kirjeid kokku: 356)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
121. 31.03.2013 m13-57 Narva Linnavolikogu 18.06.2009 määruse nr 23 „Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ muutmine
122. 01.04.2013 m14-57 Narva Linnavolikogu ja Narva Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord
123. 25.04.2013 m15-58 Narva Linnavolikogu 08.04.2010 määruse nr 16 'Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas' muutmine
124. 20.05.2013 m16-59 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimääruse kinnitamine
125. 01.07.2013 m17-60 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord Narva linnas
126. 01.07.2013 m18-60 Narva Linnavolikogu 14.05.2009 määruse nr 20 kehtetuks tunnistamine
127. 31.08.2013 m21-62 Narva Linnavolikogu määruste muutmine seoses Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamisega ning Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamisega
128. 31.08.2013 m20-62 Narva Linnavolikogu 21.02.2013 määruse nr 2 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ muutmine ja täiendamine
129. 03.10.2013 m23-63 Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
130. 14.10.2013 m22-63 'Narva linna arengukava aastateks 2008-2017' muutmine
131. 01.11.2013 m25-64 Narva Linnavolikogu 21.02.2013 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
132. 01.12.2013 m27-02 Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord
133. 01.12.2013 m29-02 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 määruse nr 40 „Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord“ muutmine
134. 22.12.2013 m31-04 Narva Linnavolikogu 17.05.2000 määruse nr 23 „Narva linna andmekogude asutamise ja ülalpidamise korra kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
135. 22.12.2013 m32-04 Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise kord Narva linnas
136. 01.01.2014 m28-02 Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord
137. 01.01.2014 m24-63 Maamaksumäära kehtestamine
138. 01.01.2014 m03-05 Narva linna 2014. aasta eelarve kinnitamine
139. 01.02.2014 m01-05 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele
140. 02.02.2014 m02-05 Narva Linnavolikogu 26.04.2007 määruse nr 15 „Projekti „Kodulinn kaunimaks“ raames korteriühistute toetamise kord“ muutmine
141. 04.03.2014 m06-06 Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas
142. 04.03.2014 m05-06 Narva Linnavolikogu 21.01.2010 määruse nr 3 „Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine
143. 04.03.2014 m04-06 Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas
144. 30.03.2014 m07-07 Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistöödega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine Narva Linnavalitsusele
145. 01.04.2014 m08-07 Ruumiandmete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
146. 01.05.2014 m09-08 Välireklaami paigaldamise eeskiri
147. 03.05.2014 m11-08 Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord
148. 03.05.2014 m10-08 Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
149. 03.05.2014 m12-08 Projekti „Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord
150. 21.06.2014 m13-09 Narva linna 2014. aasta eelarve muutmine