Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - kõik
(Kirjeid kokku: 356)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
151. 25.08.2014 m17-11 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas
152. 25.08.2014 m16-11 Narva linna Sotsiaalabiameti hallatavate asutuste Laste Varjupaiga ja Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tegevuse lõpetamine ning Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva Hoolekodu ümberkorraldamine
153. 25.08.2014 m15-11 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
154. 25.08.2014 m14-11 Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas
155. 05.10.2014 m21-12 Narva Linnvalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse muutmine
156. 11.10.2014 m20-12 'Narva linna arengukava aastateks 2008–2017' muutmine
157. 11.10.2014 m18-12 Narva linna 2014. aasta eelarve muutmine
158. 02.11.2014 m22-13 Piirangud alkohoolse joogi või toidugruppi mittekuuluva joovet tekitava aine tarbimisele
159. 30.12.2014 m24-15 Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 "Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
160. 01.01.2015 m19-12 Reklaamimaksumäärus
161. 01.01.2015 m23-14 Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord" muutmine
162. 01.01.2015 m01-16 Narva linna 2015. aasta eelarve kinnitamine
163. 02.01.2015 m25-15 Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määruse nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“, Narva Linnavolikogu 20.06.2013 määruse nr 17 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord Narva linnas“, Narva Linnavolikogu ..
164. 02.01.2015 m26-15 Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord
165. 11.02.2015 m02-16 Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend
166. 07.03.2015 m10-18 Tervishoiuteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamise kord
167. 08.03.2015 m04-17 Narva linna Sotsiaalabiameti põhimäärus
168. 09.03.2015 m03-17 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimääruse kinnitamine
169. 15.03.2015 m05-17 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus
170. 07.04.2015 m08-18 Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2025 kinnitamine
171. 11.04.2015 m06-18 Pedagoogide töötasustamise kord
172. 11.04.2015 m07-18 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine
173. 01.05.2015 m09-18 Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord
174. 03.05.2015 m15-19 Tugiisiku teenuse osutamise kord Narva linnas
175. 03.05.2015 m12-19 Narva Linnakantselei põhimääruse kinnitamine
176. 03.05.2015 m13-19 Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele
177. 03.05.2015 m14-19 Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas
178. 05.05.2015 m16-19 Narva Linnavolikogu määruste muutmine
179. 11.05.2015 m11-19 Narva linna 2015. aasta eelarve muutmine
180. 01.06.2015 m17-20 Narva linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord