Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - kõik
(Kirjeid kokku: 356)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
181. 01.06.2015 m18-20 Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks
182. 01.06.2015 m19-20 Narva Linnavolikogu 08.05.2003.a määruse nr 26 "Narva linnaeelarvest Narva kultuuriseltside toetuste eraldamise korra kinnitamine" muutmine
183. 01.06.2015 m20-20 Narva Linnavolkogu 26.09.2013.a määruse nr 23 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine ja täiendamine
184. 30.06.2015 m21-21 Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 kinnitamine
185. 01.07.2015 m23-21 Narva Linnavolikogu 28.11.2013 määruse nr 28 "Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord" muutmine
186. 02.07.2015 m22-21 Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 9 "Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord" muutmine
187. 12.09.2015 m26-22 Narva linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord
188. 12.09.2015 m25-22 Narva Linnavolokogu 12.01.2006.a määruse nr 1 "Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise kord" muutmine
189. 09.10.2015 m27-23 "Narva linna arengukava aastateks 2008–2018" muutmine
190. 09.10.2015 m28-23 Narva linna 2015. aasta eelarve muutmine
191. 01.11.2015 m29-24 Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 "Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
192. 01.01.2016 m24-21 Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord
193. 07.02.2016 m02-30 Narva Linnavolikogu 12.01.2006. a määruse nr 1 muutmine
194. 08.02.2016 m01-30 Narva linna 2016. aasta eelarve kinnitamine
195. 07.03.2016 m03-32 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine
196. 07.03.2016 m05-32 Narva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri
197. 08.03.2016 m04-32 Narva Linnavolikogu määruste muutmine
198. 08.04.2016 m08-33 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 määruse nr 21 "Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 kinnitamine" muutmine
199. 08.04.2016 m07-33 Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas
200. 01.05.2016 m06-33 Narva linnaliinidel sõidupiletitehindade kehtestamine
201. 01.05.2016 m09-34 Narva linna 2016. aasta eelarve muutmine
202. 01.05.2016 m12-34 Narva Linnavolikogu 14.04.2014 määruse nr 11 "Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord" muutmine
203. 01.05.2016 m11-34 Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7 "Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas" muutmine
204. 01.05.2016 m10-34 Täiendavatesotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas
205. 28.05.2016 m13-35 Narva üldhariduskooli medaliga lõpetajatele toetuse andmise kord
206. 19.06.2016 m15-36 Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas
207. 20.06.2016 m16-36 Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7 "Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas" muutmine
208. 25.06.2016 m14-36 Narva linna 2016. aasta eelarve muutmine
209. 05.09.2016 m18-37 Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord
210. 05.09.2016 m17-37 Narva Linnavolikogu määruste muutmine