Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - kõik
(Kirjeid kokku: 356)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
271. 02.04.2019 m06-22 Projekti "Uus elu sinu hoovile" raames korteriühistute toetamise kord
272. 01.05.2019 m01-18 Narva linna taksoveonõuded
273. 01.05.2019 m10-25 Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
274. 03.05.2019 m07-24 Narva Linnavolikogu 28.11.2013 määruse nr 27 „Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine
275. 06.05.2019 m08-24 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine
276. 06.05.2019 m09-24 Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine
277. 14.06.2019 m11-25 Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine
278. 01.07.2019 13-26 Narva linna kultuuristrateegia 2030 kinnitamine
279. 05.07.2019 12-26 Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine
280. 15.09.2019 m19-27 Narva Linnavolikogu 19.04.2018 määruse nr 9 „Eluruumi kohandamise toetuse määramise kord Narva linnas“ muutmine
281. 15.09.2019 m18-27 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti põhimäärus
282. 15.09.2019 m17-27 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus
283. 15.09.2019 m16-27 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimäärus
284. 15.09.2019 m15-27 Narva Linnaarhiivi põhimäärus
285. 15.09.2019 m14-27 Narva Linnavalitsuse Rahandusameti põhimäärus
286. 11.10.2019 m21-28 Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine
287. 12.10.2019 m20-28 "Narva linna arengukava 2008 - 2022" muutmine
288. 04.11.2019 m23-29 Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine
289. 08.12.2019 m24-30 Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord
290. 01.01.2020 m22-29 Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine
291. 01.01.2020 m26-31 Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 26 "Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord" muutmine
292. 01.01.2020 m27-31 Narva linna 2020. aasta eelarve kinnitamine
293. 03.01.2020 m25-31 Narva Linnavolikogu 26.02.2015 määruse nr 4 "Narva linna Sotsiaalabiameti põhimäärus" muutmine
294. 08.02.2020 m01-32 Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 "Pedagoogide töötasustamise kord" muutmine
295. 08.02.2020 m05-32 Kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest
296. 10.02.2020 m04-32 Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 9 „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ muutmine
297. 10.02.2020 m03-32 Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a määruse nr 9 „Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a määruse nr 8 „Narva jäätmehoolduseeskiri“ muutmine
298. 10.02.2020 m02-32 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine
299. 01.04.2020 m06-33 Reklaamimaksumäärus
300. 25.04.2020 m07-34 Narva Linnavolikogu 25.09.2014. a määruse nr 19 „Reklaamimaksumäärus“ ja 27.02.2020. a määruse nr 6 „Reklaamimaksumäärus“ rakendamise peatamine