Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - kõik
(Kirjeid kokku: 318)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
301. 27.04.2020 m08-34 Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 9 „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ muutmine
302. 27.04.2020 m09-34 Narva linna 2020. aasta eelarve muutmine
303. 03.05.2020 m10-35 Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine seoses eriolukorraga
304. 06.07.2020 m11-37 Narva Linnakantselei põhimäärus
305. 11.07.2020 m12-37 Narva linna 2020. aasta eelarve muutmine
306. 05.09.2020 m13-38 Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Narva linnas
307. 05.09.2020 m14-38 Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 heakskiitmine
308. 28.09.2020 m16-40 Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 "Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
309. 06.10.2020 m15-39 "Narva linna arengukava aastateks 2008-2023" muutmine
310. 08.11.2020 m21-40 Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas
311. 08.11.2020 m20-40 Elamistingimuste parandamist vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas
312. 13.11.2020 m19-40 Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas
313. 13.11.2020 m18-40 Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise kord
314. 13.11.2020 m17-40 Narva linna 2020. aasta eelarve muutmine
315. 07.12.2020 m22-42 Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
316. 19.01.2021 m01-44 Narva noorsootöö arengukava 2021-2026 kinnitamine
317. 01.02.2021 m02-45 Narva linna arengudokumentide menetlemise kord
318. 22.02.2021 m03-47 Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine