Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - kõik
(Kirjeid kokku: 356)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 11.05.2003 m26-15 Narva linnaeelarvest Narva kultuuriseltside toetuste eraldamise korra kinnitamine
32. 01.06.2003 m27-17 Alkohoolsete jookide jaemüügi reguleerimise kinnitamine
33. 01.06.2003 m28-17 Narva Linnavalitsuse kirjalike nõusolekute väljaandmise ja nende väljastamise keeldumise õiguse delegeerimine
34. 22.06.2003 m34-18 Narva linnas koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine
35. 04.09.2003 m38-20 Narva Linnavolikogu 14. oktoobri 1998. a määruse nr 63/31 «Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine Narva linnas» muutmine
36. 07.09.2003 m39-20 Ühiselamute ruumide üürile andmise kohta
37. 19.11.2003 m1-7 Pärandi vastuvõtmise korra kinnitamine
38. 18.01.2004 m1-26 Üüri piirmäära kehtestamine
39. 15.02.2004 m5-27 Eri- või ainuõigust või olulist vahendit (loomulikku monopoli) omavate ettevõtjate kaupade ja teenuste hindade reguleerimise kord Narva linnas
40. 02.05.2004 m20-32 Narva Linnavalitsuse, kui kaubandusteenuse korraldaja, poolt väljaantava müügipileti hinna kehtestamine
41. 23.05.2004 m25-33 Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektide kaasfinantseerimise korra kinnitamine
42. 03.10.2004 m46-40 Väikese sissetulekuga perekondade laste toitlustamise toetuse määra kinnitamine üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes
43. 01.11.2004 m48-41 Transiittranspordi liiklemise kord Narva linnas
44. 01.11.2004 m51-42 Parkimistasu määramisest
45. 26.12.2004 m58-47 Munitsipaaleluruumide sisekorra eeskiri kinnitamine
46. 01.01.2005 m61-47 Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord
47. 20.03.2005 m14-52 Linnavara kasutusse andmise kord
48. 12.06.2005 m18-56 Linnavara võõrandamise kord
49. 24.06.2005 m20-57 Linnavara eeskiri
50. 20.01.2006 m1-7 Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise kord
51. 23.04.2006 m14-14 Tänava- ja turukaubanduse ning kauba või teenuse avalikul üritusel müügi kord
52. 25.04.2006 m15-14 Koolieelsete lasteasutuste arengukavade kinnitamise korraldamine
53. 15.05.2006 m16-14 Narva Linnavolikogu töökord
54. 04.06.2006 m22-17 Munitsipaalsete põhikoolide ja gümnaasiumide arengukavade kinnitamise korraldamine
55. 02.07.2006 m25-19 Ettevõtlusinkubatsiooniteenuste osutamise projektide toetamise kord
56. 06.08.2006 m33-22 Narva linna väärteoasjade registri asutamine ja selle põhimääruse kinnitamine
57. 14.08.2006 m29-22 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
58. 14.08.2006 m30-22 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
59. 14.08.2006 m31-22 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord
60. 27.08.2006 m34-23 Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord