Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - kõik
(Kirjeid kokku: 356)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
331. 01.07.2021 m16-52 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määruse nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ muutmine
332. 01.07.2021 m18-52 Narva Linnavolikogu 29.10.2020 määruse nr 21 „Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas“ muutmine
333. 04.07.2021 m19-52 Narva linna 2021. aasta eelarve muutmine
334. 01.08.2021 m15-51 Koolitoetuse maksmise kord Narva linnas
335. 01.09.2021 m20-55 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määruse nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ muutmine
336. 08.10.2021 m21-57 „Narva linna arengukava aastateks 2008-2024“ muutmine
337. 11.10.2021 m22-58 Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
338. 12.10.2021 m23-58 Narva linna 2021. aasta eelarve muutmine
339. 07.02.2022 m03-06 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine
340. 07.02.2022 m02-06 Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
341. 07.02.2022 m01-06 Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
342. 26.02.2022 m05-08 Narva linna 2022. aasta eelarve kinnitamine
343. 01.03.2022 m04-08 Narva Linnavolikogu 28.11.2019 määruse nr 24 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord“ muutmine
344. 03.04.2022 m09-10 Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18 „Linnavara võõrandamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 24.08.2006 määruse nr 34 „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord“ muutmine
345. 04.04.2022 m06-09 Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määruse nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine
346. 01.05.2022 m11-10 Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikel bussiliinidel
347. 01.05.2022 m10-10 Narva avalikel bussiliinidel sõidupiletihindade kehtestamine
348. 01.05.2022 m08-10 Narva Linnavolikogu 06.08.2009. a määruse nr 26 „Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimuste ja kord“ kehtetuks tunnistamine
349. 01.05.2022 m07-09 Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord
350. 06.06.2022 m12-12 Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
351. 11.06.2022 m13-12 Narva linna 2022. aasta lisaeelarve (I muutmine)
352. 10.07.2022 m16-14 Narva linna munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 kinnitamine
353. 12.07.2022 m14-14 Ettevõtlustoetuse andmise kord
354. 12.07.2022 m15-14 Narva linna arengukava 2035 kinnitamine
355. 12.07.2022 m17-14 Eluruumi tagamise teenuse osutamise kord Narva linnas
356. 01.09.2022 m18-14 Narva linna heakorra eeskiri