Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - kõik
(Kirjeid kokku: 356)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 03.07.2010 m26-16 Supiköögiteenuse osutamise kord Narva linnas
92. 26.09.2010 m31-19 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24² lõikes 3 lasteasutuse pidaja pädevusse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele
93. 28.11.2010 m40-22 Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord
94. 13.02.2011 m02-25 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele
95. 29.05.2011 m06-29 Narva linna haldusterritooriumil projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning projektlaagri pidamise loa väljastamise kord
96. 01.01.2012 m02-37 Reklaamimaksumäärus
97. 01.01.2012 m08-31 Narva linna reservfondi kasutamise kord
98. 01.06.2012 m07-42 Narva Linnavolikogu 26.01.2012 määruse nr 2 „Reklaamimaksumäärus“ muutmine
99. 24.06.2012 m12-43 Narva Linnaarhiivi põhimäärus
100. 01.07.2012 m08-42 Narva jäätmehoolduseeskiri
101. 01.07.2012 m09-42 Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord
102. 26.08.2012 m15-46 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
103. 26.08.2012 m14-46 Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
104. 23.09.2012 m20-48 Narva Noorteparlamendi põhimäärus
105. 23.09.2012 m19-48 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti põhimäärus
106. 23.09.2012 m18-48 Narva Linnakantselei põhimääruse kinnitamine
107. 23.09.2012 m16-48 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus
108. 23.09.2012 m17-48 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimääruse kinnitamine
109. 25.11.2012 m27-51 Hoolekandeasutusse paigutamise kord Narva linnas
110. 25.11.2012 m24-51 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise kord
111. 25.11.2012 m28-51 Ühekordse sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas
112. 01.01.2013 m23-51 Maamaksust vabastamise kord Narva linnas
113. 01.01.2013 m01-55 Narva Muuseumi põhimäärus
114. 24.02.2013 m06-56 Pedagoogide töötasustamise kord
115. 02.03.2013 m02-56 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas
116. 30.03.2013 m09-57 Õigusalase nõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas
117. 30.03.2013 m12-57 Laste varjupaigateenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas
118. 30.03.2013 m10-57 Võlanõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas
119. 31.03.2013 m11-57 Kriisitoetuse maksmise tingimused ja kord Narva linnas
120. 31.03.2013 m13-57 Narva Linnavolikogu 18.06.2009 määruse nr 23 „Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ muutmine