Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - kõik
(Kirjeid kokku: 356)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 14.10.2013 m22-63 'Narva linna arengukava aastateks 2008-2017' muutmine
2. 11.10.2014 m20-12 'Narva linna arengukava aastateks 2008–2017' muutmine
3. 12.10.2019 m20-28 "Narva linna arengukava 2008 - 2022" muutmine
4. 05.10.2018 m16-14 "Narva linna arengukava 2008-2021" muutmine
5. 05.03.2018 m04-07 "Narva linna arengukava 2008–2021" muutmine
6. 25.09.2016 m19-38 "Narva linna arengukava aastateks 2008-2019" muutmine
7. 06.10.2020 m15-39 "Narva linna arengukava aastateks 2008-2023" muutmine
8. 09.10.2015 m27-23 "Narva linna arengukava aastateks 2008–2018" muutmine
9. 02.10.2017 m17-49 "Narva linna arengukava aastateks 2008–2020" muutmine
10. 30.01.1999 80 "Peremeheta ehitise hõivamise kord Narva linnas" kinnitamise kohta
11. 08.10.2021 m21-57 „Narva linna arengukava aastateks 2008-2024“ muutmine
12. 01.05.2015 m09-18 Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord
13. 06.03.1999 88 Aktsiaseltsi NARVA SOOJUSVÕRK asutamise kohta
14. 01.06.2003 m27-17 Alkohoolsete jookide jaemüügi reguleerimise kinnitamine
15. 05.11.2018 m18-15 Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise kord
16. 01.07.2007 m25-37 Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks vahendite eraldamise kord
17. 29.06.1997 16 AS Heakorrastus Põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine kohta
18. 04.02.2018 m03-05 Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas
19. 01.05.2022 m07-09 Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord
20. 08.11.2020 m20-40 Elamistingimuste parandamist vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas
21. 03.10.2013 m23-63 Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
22. 30.04.2018 m09-09 Eluruumi kohandamise toetuse määramise kord Narva linnas
23. 12.07.2022 m17-14 Eluruumi tagamise teenuse osutamise kord Narva linnas
24. 13.11.2020 m19-40 Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas
25. 15.02.2004 m5-27 Eri- või ainuõigust või olulist vahendit (loomulikku monopoli) omavate ettevõtjate kaupade ja teenuste hindade reguleerimise kord Narva linnas
26. 03.05.2015 m14-19 Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas
27. 25.06.2018 m11-11 Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas
28. 02.07.2006 m25-19 Ettevõtlusinkubatsiooniteenuste osutamise projektide toetamise kord
29. 12.07.2022 m14-14 Ettevõtlustoetuse andmise kord
30. 30.03.2014 m07-07 Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistöödega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine Narva Linnavalitsusele