Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - 2013
(Kirjeid kokku: 24)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 14.10.2013 m22-63 'Narva linna arengukava aastateks 2008-2017' muutmine
2. 03.10.2013 m23-63 Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
3. 31.03.2013 m11-57 Kriisitoetuse maksmise tingimused ja kord Narva linnas
4. 30.03.2013 m12-57 Laste varjupaigateenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas
5. 01.01.2013 m23-51 Maamaksust vabastamise kord Narva linnas
6. 20.05.2013 m16-59 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimääruse kinnitamine
7. 31.03.2013 m07-57 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamine ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamine ning seotud õigusaktide muutmine
8. 25.04.2013 m15-58 Narva Linnavolikogu 08.04.2010 määruse nr 16 'Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas' muutmine
9. 01.07.2013 m18-60 Narva Linnavolikogu 14.05.2009 määruse nr 20 kehtetuks tunnistamine
10. 22.12.2013 m31-04 Narva Linnavolikogu 17.05.2000 määruse nr 23 „Narva linna andmekogude asutamise ja ülalpidamise korra kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
11. 31.03.2013 m13-57 Narva Linnavolikogu 18.06.2009 määruse nr 23 „Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ muutmine
12. 31.08.2013 m20-62 Narva Linnavolikogu 21.02.2013 määruse nr 2 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ muutmine ja täiendamine
13. 01.11.2013 m25-64 Narva Linnavolikogu 21.02.2013 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
14. 01.12.2013 m29-02 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 määruse nr 40 „Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord“ muutmine
15. 01.12.2013 m27-02 Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord
16. 01.04.2013 m14-57 Narva Linnavolikogu ja Narva Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord
17. 31.08.2013 m21-62 Narva Linnavolikogu määruste muutmine seoses Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamisega ning Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamisega
18. 01.01.2013 m01-55 Narva Muuseumi põhimäärus
19. 24.02.2013 m06-56 Pedagoogide töötasustamise kord
20. 01.07.2013 m17-60 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord Narva linnas
21. 22.12.2013 m32-04 Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise kord Narva linnas
22. 02.03.2013 m02-56 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas
23. 30.03.2013 m10-57 Võlanõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas
24. 30.03.2013 m09-57 Õigusalase nõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas