Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - 2017
(Kirjeid kokku: 25)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 03.04.2017 m01-44 Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine
2. 01.05.2017 m02-44 Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine
3. 01.04.2017 m03-44 Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas
4. 02.05.2017 m04-45 Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord
5. 02.05.2017 m05-45 Narva linnas laste mänguväljukute ehitamise toetamise kord
6. 02.05.2017 m06-45 Narva linnas laste spordiväljukute ehitamise toetamise kord
7. 30.05.2017 m07-46 Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine
8. 26.05.2017 m08-46 Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord
9. 10.07.2017 m09-47 Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine
10. 10.07.2017 m10-47 Narva Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine
11. 21.08.2017 m11-48 Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord
12. 01.09.2017 m12-48 Narva Linnavolikogu 26.03.2015.a määruse nr 6 "Pedagoogide töötasustamise kord" muutmine
13. 28.08.2017 m13-48 Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine
14. 21.08.2017 m14-48 Narva Linnavolikogu 23.12.2004 määruse nr 61 "Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord" muutmine
15. 21.08.2017 m15-48 Narva linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise korra muutmine
16. 01.10.2017 m16-49 Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine
17. 02.10.2017 m17-49 "Narva linna arengukava aastateks 2008–2020" muutmine
18. 01.01.2017 m23-40 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus
19. 01.01.2017 m24-40 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimäärus
20. 01.01.2017 m25-40 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti põhimäärus
21. 01.01.2017 m27-41 Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määruse nr 16 "Narva linna heakorra eeskiri" muutmine
22. 01.01.2017 m28-41 Narva Linnavolikogu määruste muutmine
23. 01.01.2017 m29-41 Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
24. 01.01.2017 m30-41 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine
25. 01.01.2017 m31-41 Narva linna 2017. aasta eelarve kinnitamine