Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - 2018
(Kirjeid kokku: 23)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 04.02.2018 m01-05 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine
2. 04.02.2018 m02-05 Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas
3. 04.02.2018 m03-05 Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas
4. 05.03.2018 m04-07 "Narva linna arengukava 2008–2021" muutmine
5. 03.04.2018 m05-08 Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
6. 01.10.2018 m06-08 Narva avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu
7. 01.04.2018 m07-08 Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine
8. 30.04.2018 m08-09 Projekti „Kodulinn kaunimaks“ raames korteriühistute toetamise kord
9. 30.04.2018 m09-09 Eluruumi kohandamise toetuse määramise kord Narva linnas
10. 25.06.2018 m10-11 Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine
11. 25.06.2018 m11-11 Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas
12. 25.06.2018 m12-11 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus
13. 01.09.2018 m13-11 Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
14. 25.06.2018 m14-11 Narva Linnavolikogu 17.11.2016 määruse nr 25 ”Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti põhimäärus” muutmine
15. 01.09.2018 m15-13 Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine
16. 05.10.2018 m16-14 "Narva linna arengukava 2008-2021" muutmine
17. 05.10.2018 m17-14 Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määruse nr 5„Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määruse nr 6 „Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord“ muutmine
18. 01.01.2018 m18-04 Narva Linnavolikogu 26.03.2015.a määruse nr 6 "Pedagoogide töötasustamise kord" muutmine
19. 05.11.2018 m18-15 Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise kord
20. 01.01.2018 m19-04 Narva linna 2018. aasta eelarve kinnitamine
21. 05.11.2018 m19-15 Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine
22. 09.01.2018 m20-04 Narva Linnavolikogu 11.03.2010.a määrusega nr 9 kinnitatud "Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord" kehtetuks tunnistamine
23. 07.12.2018 m21-16 Hädaolukorra seaduse § 37 tulenevate kohustuste delegeerimine