Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - 2018
(Kirjeid kokku: 23)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 05.10.2018 m16-14 "Narva linna arengukava 2008-2021" muutmine
2. 05.03.2018 m04-07 "Narva linna arengukava 2008–2021" muutmine
3. 05.11.2018 m18-15 Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise kord
4. 04.02.2018 m03-05 Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas
5. 30.04.2018 m09-09 Eluruumi kohandamise toetuse määramise kord Narva linnas
6. 25.06.2018 m11-11 Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas
7. 07.12.2018 m21-16 Hädaolukorra seaduse § 37 tulenevate kohustuste delegeerimine
8. 04.02.2018 m02-05 Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas
9. 01.10.2018 m06-08 Narva avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu
10. 01.01.2018 m19-04 Narva linna 2018. aasta eelarve kinnitamine
11. 05.11.2018 m19-15 Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine
12. 01.04.2018 m07-08 Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine
13. 25.06.2018 m10-11 Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine
14. 01.09.2018 m15-13 Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine
15. 25.06.2018 m12-11 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus
16. 09.01.2018 m20-04 Narva Linnavolikogu 11.03.2010.a määrusega nr 9 kinnitatud "Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord" kehtetuks tunnistamine
17. 25.06.2018 m14-11 Narva Linnavolikogu 17.11.2016 määruse nr 25 ”Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti põhimäärus” muutmine
18. 05.10.2018 m17-14 Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määruse nr 5„Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määruse nr 6 „Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord“ muutmine
19. 01.09.2018 m13-11 Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
20. 03.04.2018 m05-08 Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
21. 01.01.2018 m18-04 Narva Linnavolikogu 26.03.2015.a määruse nr 6 "Pedagoogide töötasustamise kord" muutmine
22. 04.02.2018 m01-05 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine
23. 30.04.2018 m08-09 Projekti „Kodulinn kaunimaks“ raames korteriühistute toetamise kord