Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - 2022
(Kirjeid kokku: 19)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 01.05.2022 m07-09 Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord
2. 01.09.2022 m19-16 Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
3. 12.07.2022 m17-14 Eluruumi tagamise teenuse osutamise kord Narva linnas
4. 12.07.2022 m14-14 Ettevõtlustoetuse andmise kord
5. 01.05.2022 m10-10 Narva avalikel bussiliinidel sõidupiletihindade kehtestamine
6. 26.02.2022 m05-08 Narva linna 2022. aasta eelarve kinnitamine
7. 11.06.2022 m13-12 Narva linna 2022. aasta lisaeelarve (I muutmine)
8. 12.07.2022 m15-14 Narva linna arengukava 2035 kinnitamine
9. 01.09.2022 m18-14 Narva linna heakorra eeskiri
10. 10.07.2022 m16-14 Narva linna munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 kinnitamine
11. 01.05.2022 m08-10 Narva Linnavolikogu 06.08.2009. a määruse nr 26 „Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimuste ja kord“ kehtetuks tunnistamine
12. 03.04.2022 m09-10 Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18 „Linnavara võõrandamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 24.08.2006 määruse nr 34 „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord“ muutmine
13. 04.04.2022 m06-09 Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määruse nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine
14. 07.02.2022 m01-06 Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
15. 07.02.2022 m02-06 Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
16. 06.06.2022 m12-12 Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
17. 01.03.2022 m04-08 Narva Linnavolikogu 28.11.2019 määruse nr 24 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord“ muutmine
18. 07.02.2022 m03-06 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine
19. 01.05.2022 m11-10 Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikel bussiliinidel