Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 26.01.2014 o001-05 Narva noorsootöö arengukava 2014-2020 algatamine ja lähteülesande kehtestamine
2. 02.02.2015 o001-16 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
3. 18.01.2016 o001-29 Linnavolikogu linnavara- ja linnamajanduskomisjoni moodustamine
4. 30.01.2012 o001-37 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 Projekti Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine muutmine
5. 30.01.2017 o001-42 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Aleksandr Brokk'le
6. 28.01.2013 o001-55 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine
7. 26.01.2014 o002-05 August Weizenbergi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
8. 02.02.2015 o002-16 A-A.Tiimanni tn 12a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
9. 18.01.2016 o002-29 Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise ajutise komisjoni moodustamine
10. 30.01.2012 o002-37 Projekti Tulles perele vastu kaasfinantseeringu kinnitamine
11. 30.01.2017 o002-42 Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 168 "Soldino tee 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine" muutmine
12. 28.01.2013 o002-55 Joala tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
13. 26.01.2014 o003-05 Lepa tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
14. 02.02.2015 o003-16 A.Puškini tn 42 ja Aleksander Puškini tänav L6 kinnistute piiride vahetamine
15. 18.01.2016 o003-29 Linnavolikogu teedekomisjoni tegevuse lõpetamine
16. 30.01.2012 o003-37 Narva linna omandis oleva kinnisvara Linnuse tänav lõik 3 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Vabariigi kasuks
17. 30.01.2017 o003-42 Narva Linnavolikogu 19.05.17 otsuse nr 177 "Vaniku tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine" muutmine
18. 28.01.2013 o003-55 Narva linna üldplaneeringu kehtestamine
19. 26.01.2014 o004-05 Mihhail Gorbatši tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
20. 02.02.2015 o004-16 Narva Linnavolikogu 18.12.2014 otsuse nr 150 "Projekti "Narva jõeäärse ala kergliiklustee arendamine, Joaoru puhkeala ühendamise loomine" omafinantseerimise kinnitamine" muutmine
21. 18.01.2016 o004-29 Linnavolikogu linnavara- ja linnamajanduskomisjoni esimehe valimise
22. 30.01.2012 o004-37 Tähe tn 5 kinnistu jagamine
23. 30.01.2017 o004-42 Muntsipaaleluruumi Paul Kerese 17-8, Narva, otsustuskorras võõrandamine
24. 28.01.2013 o004-55 Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
25. 26.01.2014 o005-05 Sutthoffi park maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
26. 02.02.2015 o005-16 Ancis Daumani tn 14 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest keeldumine
27. 18.01.2016 o005-29 Linnavolikogu linnavara- ja linnamajanduskomisjoni aseesimehe valimise
28. 30.01.2012 o005-37 Äkkeküla tee ja Äkkeküla tee P1 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
29. 30.01.2017 o005-42 Eesti Vabariigi omandis olevate Narva metskond 81 ja Narva metskond 83, Narva, kinnistute jagamisel moodustatavate kinnistute tasuta Narva linna omandisse taotlemine
30. 28.01.2013 o005-55 Aleksander Puškini tänav J13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine