Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1240)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1201. 23.12.2019 o68-31 Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
1202. 16.08.2021 o68-54 Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale
1203. 08.01.2019 o69-17 Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 muutmine
1204. 30.12.2019 o69-31 Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine
1205. 30.08.2021 o69-55 Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ omafinantseeringu kinnitamine
1206. 08.01.2019 o70-17 Hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine (Kangelaste 37a, Narva, Lidl Eesti OÜ)
1207. 30.08.2021 o70-55 Narva linnapea valimine
1208. 08.01.2019 o71-17 Projekti "Elektrijaama tee rekonstrueerimine" teostaja määramine ja omafinantseeringu kinnitamine
1209. 30.08.2021 o71-55 Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsusega nr 124 „Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
1210. 21.12.2018 o72-17 Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
1211. 03.09.2021 o72-56 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
1212. 03.09.2021 o73-56 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
1213. 24.09.2021 o74-57 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
1214. 24.09.2021 o75-57 Munitsipaalkorteri aadressil Narva linn, Paul Kerese tn 6-8 spetsialistile üürile andmine
1215. 04.10.2021 o76-58 Loa andmine ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimiseks
1216. 04.10.2021 o77-58 Projekti "Narva-Ivangorodi piiriülene koostöö kapitaliseerimise suunas/ Narva-Ivangorod CBC CAP" omafinantseeringu kinnitamine
1217. 22.11.2021 o78-01 Narva Linnavolikogu aseesimehe valimine
1218. 03.12.2021 o79-02 Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
1219. 03.12.2021 o80-02 Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
1220. 03.12.2021 o81-02 Revisjonikomisjoni liikme valimine
1221. 03.12.2021 o82-02 Narva Linnavolikogu aseesimehele hüvitise määramine
1222. 20.12.2021 o83-03 Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks
1223. 20.12.2021 o84-03 Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
1224. 20.12.2021 o85-03 Linnavolikogu ettevõtluse ja arendusprojektide komisjoni koosseisu kinnitamine
1225. 20.12.2021 o86-03 Linnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu kinnitamine
1226. 20.12.2021 o87-03 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine
1227. 20.12.2021 o88-03 Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
1228. 20.12.2021 o89-03 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
1229. 20.12.2021 o90-03 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine
1230. 20.12.2021 o91-03 Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine