Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1240)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
121. 11.01.2022 o02-05 Linnavolikogu eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
122. 28.01.2019 o02-18 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
123. 04.02.2020 o02-32 Vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine
124. 12.01.2021 o02-44 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
125. 26.01.2014 o020-05 Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjoni koosseisu muutmine
126. 02.03.2015 o020-17 Vaivara tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
127. 06.02.2016 o020-31 Linnavolikogu piiriäärse koostöö komisjoni aseesimehe valimine
128. 27.02.2012 o020-38 Seisukoha võtmine AS Floccosa geoloogilise uuringu loa taotlemise kohta Kadastiku III uuringuruumis
129. 26.04.2017 o020-45 Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 169 "Tallinna mnt 70 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine" muutmine
130. 24.02.2013 o020-56 Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 11-41 Narvas üürile andmine
131. 26.01.2014 o021-05 Narva Linnavolikogu ajutise komisjoni moodustamine Narva Eesti Gümnaasiumi ja Narva Vanalinna Riigikooli võimalikuks ümberkorraldamiseks
132. 02.03.2015 o021-17 Rakvere tn 22c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
133. 06.02.2016 o021-31 Linnavolikogu ajutise Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise komisjoni koosseisu kinnitamine
134. 27.02.2012 o021-38 Tallinna mnt 37a kinnistu jagamine ja moodustatavatele kruntidele sihtotstarbe määramine
135. 26.04.2017 o021-45 6.Paemurru tn 18 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
136. 24.02.2013 o021-56 Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu 6-61 Narvas üürile andmine
137. 26.01.2014 o022-05 Revisjonikomisjoni 2014. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
138. 02.03.2015 o022-17 Seisukoha andmine OÜ Ikaros Grupp geoloogilise uuringu loa L.MU/321516 muutmise kohta Kadastiku III uuringuruumis
139. 29.02.2016 o022-32 Vee tee L1, Vee tee L2 ja Vee tee L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
140. 27.02.2012 o022-38 Maimi tn 2b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
141. 26.04.2017 o022-45 Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
142. 24.02.2013 o022-56 Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 32-313 Narvas otsustuskorras võõrandamine
143. 26.01.2014 o023-05 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
144. 02.03.2015 o023-17 Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 "Projekti "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine" omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" muutmine
145. 29.02.2016 o023-32 Leekovasoo tee L1, Leekovasoo tee L2 ja Leekovasoo tee L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
146. 27.02.2012 o023-38 Tallinna maantee T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
147. 26.04.2017 o023-45 Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
148. 24.02.2013 o023-56 Narvas A.Puškini tänav 5 hoones asuvate mitteeluruumide M9 ja M10 tasuta kasutusse andmine tähtajaga 8 aastat (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmiskeskus Gagarin)
149. 26.01.2014 o024-05 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
150. 02.04.2015 o024-18 Narva Lasteaia Väikevend ja Narva Lasteaia Kuldkalake liitumine Narva Lasteaiaga Pingviin