Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1240)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
151. 29.02.2016 o024-32 Tiigi tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
152. 27.02.2012 o024-38 Albert-August Tiimanni tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
153. 26.04.2017 o024-45 Kinnistule aadressil Päevalille tn 2, Narva, hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise otsustamine
154. 24.02.2013 o024-56 Volituse andmine koostöölepingu sõlmimiseks
155. 26.01.2014 o025-05 Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekute ja volikogusse
156. 02.04.2015 o025-18 Narva Lasteaia Ojake tegevuse lõpetamine
157. 29.02.2016 o025-32 Lõuna-Kudruküla tee L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
158. 27.02.2012 o025-38 Albert-August Tiimanni tänav T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
159. 26.04.2017 o025-45 Kinnistule aadressil Põhja tn 2, Narva, hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise otsustamine
160. 24.03.2013 o025-57 1.Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
161. 27.02.2014 o026-06 Linnavolikogu ajutise komisjoni esimehe valimine
162. 02.04.2015 o026-18 Narva Peetri Kooli liitmine Narva 6.Kooliga
163. 29.02.2016 o026-32 Taime tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
164. 27.02.2012 o026-38 Linnavolikogu linnaarengu ja projektide komisjoni koosseisu muutmine
165. 29.04.2017 o026-45 Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Rahu tn 38a-95)
166. 24.03.2013 o026-57 Paadi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
167. 23.02.2014 o027-06 Linnavolikogu ökonoomika ja linnaarengu komisjoni aseesimehe valimine
168. 02.04.2015 o027-18 Linnavolikogu noorsootöö- ja lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine
169. 29.02.2016 o027-32 Kulgusadama tee 10b maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
170. 26.03.2012 o027-39 Narva Linnavolikogu 03.11.2011.a otsuse nr 143 Linnavolikogu ajutise komisjoni moodustamine muutmine
171. 25.05.2017 o027-46 Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
172. 24.03.2013 o027-57 Pargi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
173. 23.02.2014 o028-06 Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014-2020 kehtestamine
174. 02.04.2015 o028-18 Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
175. 29.02.2016 o028-32 Rakvere tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
176. 26.03.2012 o028-39 Narva linna avaliku teenistuse tõhustamise ajutise komisjoni moodustamine
177. 25.05.2017 o028-46 Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 184 "Projekti "Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
178. 24.03.2013 o028-57 Purje tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
179. 23.02.2014 o029-06 SA Narva Linna Arendus projekt 'Äkkeküla lastemänguväljaku rajamine' kaasfinantseeringu kinnitamine
180. 02.04.2015 o029-18 Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Igor Grafovi tn 4, Narva)