Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1240)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
181. 29.02.2016 o029-32 2.Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
182. 26.03.2012 o029-39 Linnavolikogu linnavarakomisjoni esimehe valimine
183. 22.05.2017 o029-46 Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
184. 01.04.2013 o029-57 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
185. 30.01.2018 o03-05 1.Jõe tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
186. 31.01.2022 o03-06 Riigihanke „Dokumendihaldussüsteemi teenuse ostmine, juurutamine, andmete ületoomine, hooldus ja arendustööd“ korraldamiseks loa andmine
187. 22.02.2019 o03-19 Daumani 13a detailplaneeringu menetluse lõpetamine
188. 04.02.2020 o03-32 Riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Narva linnas aastatel 2020 – 2023“ läbiviimiseks nõusoleku andmine“
189. 12.01.2021 o03-44 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
190. 21.02.2014 o030-06 Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)
191. 02.04.2015 o030-18 Soldino tee L1, Soldino tee L2, Soldino tee L3, Soldino tee L4, Soldino tee L5 ja Soldino tee L6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
192. 29.02.2016 o030-32 Tehase tänav L1, Tehase tänav L2, Tehase tänav L3, Tehase tänav L4 ja Tehase tänav L5 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
193. 26.03.2012 o030-39 Linnavolikogu ajutise komisjoni esimehe valimine
194. 22.05.2017 o030-46 Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
195. 24.03.2013 o030-57 Linnavara võõrandamine (kinnistu Võidu prospekt 17, Narva)
196. 23.02.2014 o031-06 Narva linna jäätmekava aastateks 2014-2020 ajakohastamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
197. 02.04.2015 o031-18 Albert-August Tiimanni tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
198. 29.02.2016 o031-32 Juhkentali tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
199. 26.03.2012 o031-39 Narva linna avaliku teenistuse tõhustamise ajutise komisjoni esimehe valimine
200. 22.05.2017 o031-46 Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
201. 25.04.2013 o031-58 SA Narva Linnaelamu põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine
202. 23.02.2014 o032-06 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala getailplaneeringu kehtestamine
203. 30.04.2015 o032-19 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 "Projekti "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
204. 29.02.2016 o032-32 3.Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
205. 26.03.2012 o032-39 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 160 '"Projektis '"Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp'" osalemine, omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine'" muutmine
206. 25.05.2017 o032-46 Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine
207. 25.04.2013 o032-58 Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
208. 23.02.2014 o033-06 26.Juuli tn 9b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
209. 30.04.2015 o033-19 Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
210. 29.02.2016 o033-32 4.Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine