Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1240)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
211. 26.03.2012 o033-39 Narva Linnavolikogu 19.06.2008.a otsuse nr 222 '"Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekti kaasafinantseeringu kinnitamine'" muutmine
212. 19.06.2017 o033-47 Projekti "Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
213. 21.04.2013 o033-58 Vabaduse tänav J1 ja Vabaduse tänav J2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
214. 23.02.2014 o034-06 Uusküla tn 15a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
215. 30.04.2015 o034-19 Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 62 "Projekti "Narva Noortekeskuseavatud noortekeskuse "EXIT" ruumide rekonstrueerimine ja seadmetega varustamine" omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine" muutmine ning ..
216. 29.02.2016 o034-32 5.Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
217. 26.03.2012 o034-39 Kadastiku karjäär katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
218. 19.06.2017 o034-47 Narva linna 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta arusnde kinnitamine
219. 21.04.2013 o034-58 Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsuse nr 93 'Rahu tn 41 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine' kehtetuks tunnistamine
220. 23.02.2014 o035-06 Linnavolikogu noorsootöö- ja lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine
221. 30.04.2015 o035-19 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Aleksandr Sutõrinile
222. 29.02.2016 o035-32 6.Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
223. 26.03.2012 o035-39 Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
224. 19.06.2017 o035-47 Narva Linnavolikogu 27.01.2005 otsuse nr 13/50 "Tallinna mnt - Kerese - Energia kvartali liiklusskeemi detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine
225. 21.04.2013 o035-58 Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
226. 23.02.2014 o036-06 Linnavolikogu õigus-, tarbijakaitse- ja korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine
227. 26.05.2015 o036-20 Rahvakohtunikukandidaatide valimine
228. 29.02.2016 o036-32 Parve tänav L2 ja Parve tänav L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
229. 26.03.2012 o036-39 Partisani tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
230. 19.06.2017 o036-47 Narva Linnavolikogu 21.10.2010 otsuse nr 140 "Narvas aadressil Võidu 2 asuva linnavara üleandmine kasutusse" ning Narvas Võidu tn 2 asuva kinnistu 26.01.2004 üürilepingu nr 1/408-d muutmine
231. 21.04.2013 o036-58 Narva Linnavolikogu 26.01.2007.a otsuse nr 6 'Maaüksuse Tuleviku tn 9 munitsipaalomandisse taotlemine' kehtetuks tunnistamine
232. 23.02.2014 o037-06 Linnavolikogu komisjoni moodustamine
233. 26.05.2015 o037-20 Projekti "Small ports every 30 miles apart - Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" teostaja määramine ning ..
234. 29.02.2016 o037-32 Uusküla põik T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
235. 26.03.2012 o037-39 Partisani tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
236. 19.06.2017 o037-47 Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 23-44 Narvas otsustuskorras võõrandamine
237. 21.04.2013 o037-58 Tuleviku tn 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
238. 23.02.2014 o038-06 Linnavolikogu ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine
239. 26.05.2015 o038-20 Joala tn 45 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
240. 29.02.2016 o038-32 Partisani tn 7a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine