Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1241)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
241. 26.03.2012 o038-39 Rahu tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
242. 19.06.2017 o038-47 Narva linna valimiskomisjoni moodustamine
243. 21.04.2013 o038-58 Kraavi tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
244. 23.03.2014 o039-07 Narva 6.Kooli ümberkorraldamine
245. 28.05.2015 o039-20 Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
246. 29.02.2016 o039-32 Rahu tn 14c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
247. 26.03.2012 o039-39 Tallinna maantee T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
248. 19.06.2017 o039-47 Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
249. 21.04.2013 o039-58 Kuningavall maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
250. 30.01.2018 o04-05 Põhja-Kudruküla tee T8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
251. 31.01.2022 o04-06 27.09.2005 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu, reaalkoormatise seadmise lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu lõpetamine (Ancis Daumani tn 14, Narva)
252. 22.02.2019 o04-19 Tallinna mnt 81 läänepoolse maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
253. 04.02.2020 o04-32 Riigihanke "Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2020-2021" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
254. 25.01.2021 o04-45 Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
255. 23.03.2014 o040-07 Linnavolikogu teedekomisjoni esimehe valimine
256. 29.06.2015 o040-21 Narva linna 2014.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
257. 29.02.2016 o040-32 Munitsipaaleluruumi aadressil I.Grafovi tn 6-40 Narvas üürile andmine
258. 26.03.2012 o040-39 Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
259. 15.08.2017 o040-48 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 "Projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
260. 21.04.2013 o040-58 Paju tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
261. 23.03.2014 o041-07 Linnavolikogu teedekomisjoni aseesimehe valimine
262. 29.06.2015 o041-21 Projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" raames kinnistule asukohaga Vaksali 22, Narva isikliku kasutusõiguse seadmine
263. 29.02.2016 o041-32 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Võidu prospekt 17B, Narva linn)
264. 26.03.2012 o041-39 1.Paemurru tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
265. 15.08.2017 o041-48 6.Paemurru tn 18 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
266. 21.04.2013 o041-58 Tapamaja tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
267. 23.03.2014 o042-07 Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
268. 29.06.2015 o042-21 Projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine
269. 29.02.2016 o042-32 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Võidu prospekt 17G, Narva linn)
270. 26.03.2012 o042-39 1.Paemurru tänav L2 ja 1.Paemurru tänav L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine