Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1240)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
271. 15.08.2017 o042-48 Narva linna huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 esitamine
272. 25.04.2013 o042-58 Narvas Linnuse tn 2 asuva kinnistu omandamine Narva linnale
273. 23.03.2014 o043-07 Narva Linnavolikogu 05.12.2013.a otsuse nr 107 "Uusküla tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine" muutmine
274. 29.06.2015 o043-21 AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu vastutõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
275. 29.02.2016 o043-32 Kreenholmi tn 14c, Kreenholmi tn 14d, Kreenholmi tn 20, Paul Kerese tn 23c, Paul Kerese tn 23e, Paul Kerese tn 23f maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine
276. 22.03.2012 o043-39 Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine
277. 15.08.2017 o043-48 Enampakkumise väljakuulutamine ruumide kasutusse võtmiseks Vana-Narva maketi eksponeerimiseks
278. 20.05.2013 o043-59 Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)
279. 23.03.2014 o044-07 Rahu tn 16a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
280. 29.06.2015 o044-21 Kreenholmi tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
281. 29.02.2016 o044-32 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ning detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruade eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine
282. 26.03.2012 o044-39 Linnavolikogu ajutise komisjoni koosseisu muutmine
283. 28.09.2017 o044-49 Projekti „Iga tee viib pühamusse“ kaasfinantseeringu kinnitamine
284. 20.05.2013 o044-59 Vabaduse 4 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
285. 23.03.2014 o045-07 Linda tn 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
286. 29.06.2015 o045-21 Kreenholmi tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
287. 29.02.2016 o045-32 Linnavolikogu noorsootöö ja lastekaitse komisjoni esimehe valimine
288. 29.03.2012 o045-40 Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine
289. 28.09.2017 o045-49 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
290. 20.05.2013 o045-59 Tallinna mnt 58a, A-A, Tiimani tn 13a, A-A, Tiimani tn 15a ja Vahtra tn 4a maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
291. 23.03.2014 o046-07 Vaivara tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
292. 29.06.2015 o046-21 Mängu tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
293. 29.02.2016 o046-32 Linnavolikogu õigus-, tarbijakaitse- ja korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine
294. 19.04.2012 o046-41 Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil Grafovi 10-8 üürile andmine
295. 26.09.2017 o046-49 Narva Linnavolikogu 25.08.2016 otsuse nr 223 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine“ muutmine
296. 20.05.2013 o046-59 Tallinna mnt 41, 3.Roheline tn 4, 4.Roheline tn 3, 4.Roheline tn 5, 4.Roheline tn 11, Uus põik 2 ja Uus põik 6 kinnistute liitmine
297. 23.03.2014 o047-07 Linnavolikogu noorsootöö- ja lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine
298. 29.06.2015 o047-21 Rakvere tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
299. 29.02.2016 o047-32 Revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaani kinnitamine
300. 19.04.2012 o047-41 26.Juuli tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine