Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1240)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
301. 26.09.2017 o047-49 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 73 kinnistule autopesula hoone püstitamine ilma detailplaneeringu koostamata)
302. 20.05.2013 o047-59 Aleksei Juhhanovi tänav J1 ja Jõesuu tänav J2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
303. 23.03.2014 o048-07 Linnavolikogu teedekomisjoni koosseisu kinnitamine
304. 29.06.2015 o048-21 2.Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
305. 29.02.2016 o048-32 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine
306. 19.04.2012 o048-41 26.Juuli tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
307. 28.09.2017 o048-49 Linnavara otsustuskorras võõrandamine (korteriomandid Kreenholmi tn 10-M2, M3, Narva)
308. 24.06.2013 o048-60 Narva linna 2012.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
309. 20.04.2014 o049-08 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Oskar Ida'le postuumselt
310. 29.06.2015 o049-21 4.Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
311. 30.03.2016 o049-33 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Anatoli Štšura'le
312. 19.04.2012 o049-41 Aleksander Puškini tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
313. 26.09.2017 o049-49 Munitsipaaleluruumi Kosmonaudi tänav 7-39 Narvas otsustuskorras võõrandamine
314. 24.06.2013 o049-60 Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014-2020 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
315. 30.01.2018 o05-05 Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas
316. 31.01.2022 o05-06 Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 68 „Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“ kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluste lõpetamine“
317. 22.02.2019 o05-19 6. Paemurru 14 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
318. 04.02.2020 o05-32 "Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus" projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
319. 25.01.2021 o05-45 Narva Linnavolikogu 20.09.2018 otsuse nr 50 “Projekti “Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine
320. 20.04.2014 o050-08 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Boriss Paršinile
321. 29.06.2015 o050-21 5.Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
322. 30.03.2016 o050-33 Igor Grafovi tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
323. 19.04.2012 o050-41 Aleksander Puškini tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
324. 26.09.2017 o050-49 Munitsipaaleluruumi A-A. Tiimanni 6-89 Narvas otsustuskorras võõrandamine
325. 24.06.2013 o050-60 Loa andmine riigihanke 'Narva linna videovalve teenuse ostmine 2013-2015' korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks
326. 20.04.2014 o051-08 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
327. 29.06.2015 o051-21 6.Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
328. 30.03.2016 o051-33 Joala tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
329. 19.04.2012 o051-41 Kalda tn 12h, 12f, 12c maa-alade detailplaneeringu kehtestamine
330. 26.09.2017 o051-49 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 6-107 Narvas otsustuskorras võõrandamine