Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1240)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
331. 24.06.2013 o051-60 Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
332. 20.04.2014 o052-08 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamine
333. 29.06.2015 o052-21 Oru tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
334. 30.03.2016 o052-33 Jugla tee maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
335. 19.04.2012 o052-41 Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
336. 28.09.2017 o052-49 Kinnistute tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Puškini tänav 29a, 31, 33, Narva)
337. 24.06.2013 o052-60 Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
338. 20.04.2014 o053-08 Jõesuu tn 93 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
339. 29.06.2015 o053-21 Oru tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
340. 30.03.2016 o053-33 Jugla tee T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
341. 19.04.2012 o053-41 6.Paemurru 18 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
342. 28.09.2017 o053-49 Kinnistu omandamine (Karja 6d, Narva)
343. 24.06.2013 o053-60 Tallinna mnt 34a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
344. 20.04.2014 o054-08 Kreenholmi tn 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
345. 29.06.2015 o054-21 Oru tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
346. 30.03.2016 o054-33 Jõesuu tänav J5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
347. 19.04.2012 o054-41 Joala tn 21, Joala tn 23a, Joala tn 23b, Joala tn 23c ja Joala tn 23d maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
348. 28.09.2017 o054-49 Hoonestusõiguse seadmise eellepingu sõlmimine reformimata maale aadressil Narva, Rakvere tänav 22c, AS-i Transservis-N kasuks
349. 24.06.2013 o054-60 Väikesaare tänav P1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
350. 20.04.2014 o055-08 Võidu prospekt 13a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
351. 29.06.2015 o055-21 Linnavolikogu linnaehituse ja arengu komisjoni koosseisu muutmine
352. 30.03.2016 o055-33 Jõesuu tänav J9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
353. 19.04.2012 o055-41 Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine
354. 28.09.2017 o055-49 Munitsipaaleluruumi aadressil Suur tn 17-31 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks
355. 24.06.2013 o055-60 26.Juuli tn 15a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
356. 30.10.2017 o056-01 Narva Linnavolikogu aseesimeeste valimine
357. 20.04.2014 o056-08 Võidu prospekt 15b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
358. 31.08.2015 o056-22 Rahvakohtunikukandidaatide valimine
359. 30.03.2016 o056-33 2.Jõesuu tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
360. 19.04.2012 o056-41 Linnavolikogu korteriühistute- ja elamukomisjoni koosseisu muutmine