Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1240)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 02.02.2015 o010-16 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine
62. 05.02.2016 o010-30 Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 muutmine
63. 30.01.2012 o010-37 Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
64. 28.02.2017 o010-43 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 "Projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
65. 28.01.2013 o010-55 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale aadressil Aleksander Puškini tn 61, Narvas, Osaühing Halaver-Toru (registrikood 10693814) kasuks
66. 26.01.2014 o011-05 Kase tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
67. 02.02.2015 o011-16 Ilmse ebatäpsuse parandamine Narva Linnavolikogu 23.10.2014 otsuses nr 129 "Linnavolikogu linnamajanduse ja linnavara komisjoni ning ökonoomika ja linnaarengu komisjoni tegevuse lõpetamine; linnaehituse ja arengu komisjoni moodustamine"
68. 05.02.2016 o011-30 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 omafinantseerimise muutmine ja sildfinantseerimise kinnitamine
69. 30.01.2012 o011-37 Kulgusadama tee lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
70. 28.02.2017 o011-43 Linnavara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (kinnistu Mõisa tn 1, Narva)
71. 28.01.2013 o011-55 Narva linna lahkvoolse sadeveetorustiku rekonstrueerimise kaasfinantseeringu kinnitamine
72. 26.01.2014 o012-05 Männi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
73. 02.02.2015 o012-16 Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni aseesimehe valimine
74. 28.01.2016 o012-30 Volituste andmine Narva Linnavalitsusele marsruutide nr 36 AÜ Gamma, nr 37 AÜ Svetofor, nr 38 AÜ Vesna, nr 39 AÜ Olginskije, nr 41 AÜ Jugla korraldamiseks ja sõidutariifide määrade muutmata jätmine
75. 30.01.2012 o012-37 Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks
76. 28.02.2017 o012-43 Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik lõpetamine
77. 28.01.2013 o012-55 Linnavolikogu noorsoo- ja lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine
78. 26.01.2014 o013-05 Vaikne põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
79. 02.02.2015 o013-16 Rahalise kingituse maksmine Narva linna Aukodanikele
80. 05.02.2016 o013-30 Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
81. 27.02.2012 o013-38 Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine jätkuprojekti omafinantseeringu kinnitamine
82. 28.02.2017 o013-43 Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
83. 28.01.2013 o013-55 Linnavolikogu õigus-, tarbijakaitse- ja korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine
84. 26.01.2014 o014-05 Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 64 'Projekti 'Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks' ..
85. 02.02.2015 o014-16 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
86. 05.02.2016 o014-30 Narva Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 otsuse nr 25 muutmine
87. 27.02.2012 o014-38 MTÜ-lt Narva Spordikeskus vara vastuvõtmine
88. 29.03.2017 o014-44 Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 "Projekti "Small ports every 30 miles apart - Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine ..
89. 24.02.2013 o014-56 Tiigi tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
90. 26.01.2014 o015-05 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine