Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1240)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 02.03.2015 o015-17 Narva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 ajakohastamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
92. 05.02.2016 o015-30 Linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni koosseisu muutmine
93. 27.02.2012 o015-38 Narva Linnavolikogu 04.12.2008.a otsuse nr 357 '"Loa andmine Narva Kalevi staadionil rekonstrueerimise lepingu sõlmimiseks'" muutmine
94. 29.03.2017 o015-44 Narva Noortekeskuse projekti "Narva, Ivangorodi ja Kingissepa piiriäärse noorte kogukonna koostöö parandamine" omafinantseeringu kinnitamine
95. 24.02.2013 o015-56 Kulgu tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
96. 26.01.2014 o016-05 Rahu tn 7 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
97. 02.03.2015 o016-17 Päikese tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
98. 06.02.2016 o016-31 Narva Linnavolikogu esimehe valimine
99. 27.02.2012 o016-38 Narva Paju Kooli ümberkorraldamine
100. 29.03.2017 o016-44 SA Narva Linna Arendus projekti "Ärikeskkonna parandamine ning väike ja keskmise suurusega ettevõtete aktiivsuse tõstmine läbi puhkealade arendamise Narvas ja Kingissepas" omafinantseeringu kinnitamine
101. 24.02.2013 o016-56 Vabaduse tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
102. 26.01.2014 o017-05 Tähe tn 11 ja Tähe tn 2 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
103. 02.02.2015 o017-17 A-A.Tiimanni tn 2a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
104. 06.02.2016 o017-31 Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe valimine
105. 27.02.2012 o017-38 Linnavara tasuta kasutusse andmine
106. 29.03.2017 o017-44 Projekti "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks" omafinantseeringu kinnitamine
107. 24.02.2013 o017-56 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
108. 26.01.2014 o018-05 Munitsipaaleluruumi aadressil Paul Kerese tn 6-20 Narvas üürile andmine
109. 02.03.2015 o018-17 A-A.Tiimanni tn 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
110. 06.02.2016 o018-31 Linnavolikogu hariduskomisjoni aseesimehe valimine
111. 27.02.2012 o018-38 Jalgratta tee 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
112. 29.03.2017 o018-44 Projekti "Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine majandus- ja sotsiaalarenguks Eesti-Vene piiriäärses regioonis / 4C Solutions" omafinantseeringu kinnitamine
113. 24.02.2013 o018-56 Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
114. 26.01.2014 o019-05 Narvas A.Juhhanovi tn 5 asuva kinnistu jagamisel moodustatavate kruntide sihtotstarvete muutmine ning hoonestusõiguse seadmise loa taotlemine
115. 02.03.2015 o019-17 A-A.Tiimanni tn 10b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
116. 06.02.2016 o019-31 Linnavolikogu piiriäärse koostöö komisjoni esimehe valimine
117. 27.02.2012 o019-38 Tiigi tn 11 kinnistu jagamine
118. 29.03.2017 o019-44 Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 196 "Raudtee tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine" muutmine
119. 24.02.2013 o019-56 Kulgu tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
120. 02.02.2018 o02-05 Riigihanke "Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2018-2019" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine