Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1021. 29.10.2019 o51-29 Noorsootöö seaduse § 15² antud ülesannete lahendamise volitamine
1022. 29.10.2019 o52-29 Narva Linnavolikogu esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse
1023. 29.10.2019 o53-29 Revisjonikomisjonile ülesande andmine Sihtasutuse Vaivara Kalmistud revisjoni läbiviimiseks
1024. 29.10.2019 o54-29 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine
1025. 29.10.2019 o55-29 Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine
1026. 29.10.2019 o56-29 Linnavolikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjoni koosseisu muutmine
1027. 29.10.2019 o57-29 Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine
1028. 29.10.2019 o58-29 Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
1029. 04.12.2019 o59-30 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt tn 44-14 Narva otsustuskorras võõrandamine
1030. 04.12.2019 o60-30 Erakooliseaduse § 5⁴ lg 2 p 8² antud ülesande lahendamise volitamine
1031. 04.12.2019 o61-30 Erakooliseaduse § 22³ lg 3 p 6 antud ülesande lahendamise volitamine
1032. 04.12.2019 o62-30 Linnavolikogu projektide ja arengu komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
1033. 04.12.2019 o63-30 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
1034. 04.12.2019 o64-30 Linnavolikogu linnaehituskomisjoni koosseisu muutmine
1035. 23.12.2019 o65-31 Projekti "Narva linna Rahu viadukti rekonstrueerimine" teostaja määramine ja omafinantseeringu kinnitamine
1036. 23.12.2019 o66-31 Linnavara (Vana Narva kvartalite makett) tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum
1037. 23.12.2019 o67-31 Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
1038. 23.12.2019 o68-31 Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
1039. 30.12.2019 o69-31 Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine
1040. 04.02.2020 o01-32 Narva Lasteaia Kakuke tegevuse lõpetamine
1041. 04.02.2020 o02-32 Vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine
1042. 04.02.2020 o03-32 Riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Narva linnas aastatel 2020 – 2023“ läbiviimiseks nõusoleku andmine“
1043. 04.02.2020 o04-32 Riigihanke "Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2020-2021" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
1044. 04.02.2020 o05-32 "Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus" projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
1045. 04.02.2020 o06-32 Projekti „Eesti-Vene piiriäärse regiooni omavalitsuste ja ühenduste kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine / 4C Solutions“ omafinantseeringu kinnitamine
1046. 04.02.2020 o07-32 Läänemere Linnade Liidust (Union of the Baltic Cities) väljaastumine
1047. 04.02.2020 o08-32 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 59-59 Narvas otsustuskorras võõrandamine
1048. 04.02.2020 o09-32 Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni 14-9 Narvas otsustuskorras võõrandamine
1049. 04.02.2020 o10-32 Mõisa tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
1050. 03.03.2020 o11-33 Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)