Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1051. 03.03.2020 o12-33 Munitsipaaleluruumi Paul Kerese tn 19-11 Narvas otsustuskorras võõrandamine
1052. 03.03.2020 o13-33 Revisjonikomisjoni 2020. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
1053. 03.03.2020 o14-33 Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
1054. 03.03.2020 o15-33 Linnavolikogu projektide ja arengu komisjoni koosseisu muutmine
1055. 03.03.2020 o16-33 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
1056. 20.04.2020 o17-34 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 31-36 Narvas otsustuskorras võõrandamine
1057. 20.04.2020 o18-34 Muitsipaaleluruumi Kreenholmi 29-33 Narvas otsustuskorras võõrandamine
1058. 20.04.2020 o19-34 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 9 - 36 Narvas otsustuskorras võõrandmaine
1059. 20.04.2020 o20-34 Narva Linnavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 79 „Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
1060. 20.04.2020 o21-34 Narva Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 118 „Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
1061. 15.06.2020 o22-36 Projekti ”Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone energiatõhususe edendamine” teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
1062. 15.06.2020 o23-36 Projekti ”Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine” teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
1063. 30.06.2020 o24-37 Narva noorsootöö arengukava 2021-2026 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
1064. 30.06.2020 o25-37 Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2026 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
1065. 30.06.2020 o26-37 Narva Linnavolikogu 19.06.2003. a otsuse nr 88/18 „Projekti Na-III raames soetatud objekti üleandmine AS-le Narva Vesi“ muutmine
1066. 30.06.2020 o27-37 Narva linna 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
1067. 30.06.2020 o28-37 Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsuse nr 11 „Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)“ muutmine
1068. 30.06.2020 o29-37 Linnavara (Narva kesklinna stalinistlike hoonete makett) tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum
1069. 30.06.2020 o30-37 Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Uusküla tn 5-76)
1070. 30.06.2020 o31-37 Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
1071. 31.08.2020 o32-38 Narva linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
1072. 31.08.2020 o33-38 Volituste andmine kokkuleppe sõlmimiseks
1073. 31.08.2020 o34-38 Loa andmine riigihanke korraldamiseks ning üürilepingu sõlmimiseks
1074. 31.08.2020 o35-38 Munitsipaaleluruumi Malmi tn 12-15 Narvas otsustuskorras võõrandamine
1075. 31.08.2020 o36-38 Linnavolikogu linnaehituskomisjoni koosseisu muutmine
1076. 25.09.2020 o39-39 Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tänav 45-37 Narvas üürile andmine
1077. 29.09.2020 o37-39 Narva Linnavolikogu nõusoleku andmine SA-le Narva Linna Arendus hoonestusõiguse seadmiseks Äkke, Narva asuvale kinnistule eelläbirääkimistega enampakkumisel
1078. 29.09.2020 o38-39 Ühisomandis oleva kinnistu mõttelisteks osadeks jagamine ja Narva linnale kuuluva mõttelise osa otsustuskorras võõrandamine (kinnistu asukohaga Narva linn, Sädeme tn 11 ja Sädeme tn 12)
1079. 29.09.2020 o40-39 Munitsipaaleluruumi Võidu tn 6-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine
1080. 29.09.2020 o41-39 Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 185 „Projekti „Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine