Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1277)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1081. 29.09.2020 o42-39 Narva Linnavolikogu 29.11.2018 otsuse nr 67 „Projekti „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp ” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine“ muutmine
1082. 29.09.2020 o43-39 Narva Linnavolikogu 09.06.2016. a otsuse nr 184 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
1083. 29.09.2020 o44-39 Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
1084. 29.09.2020 o45-39 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
1085. 03.11.2020 o46-40 Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
1086. 03.11.2020 o47-40 Riigihanke "Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2021-2022" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
1087. 03.11.2020 o48-40 Riigihanke "Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2021-2023" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
1088. 03.11.2020 o49-40 Munitsipaaleluruumi A. Puškini tn 65-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine
1089. 03.11.2020 o50-40 Kinnistu mõttelise osa omandamine (A. Puškini 26, Narva)
1090. 03.11.2020 o51-40 Kinnistu omandamine (A. Puškini 33a, Narva)
1091. 03.11.2020 o52-40 Kinnistu omandamine (Kosmonaudi 6, Narva)
1092. 11.11.2020 o53-41 Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale
1093. 30.11.2020 o54-42 Ülesande andmine Revisjonikomisjonile kontrollimise “Linnavalitsuse tegevuse seaduslikus, otstarbekus ja tulemuslikus Kosmonaudi 6 kinnistu linnale omandamise korraldamisel“ läbiviimiseks
1094. 30.11.2020 o55-42 Kasutusvalduse tähtaja muutmine (Grafovi tn 27, Narva)
1095. 30.11.2020 o56-42 Narva Linnavolikogu 29.10.2020 nr 50 "Kinnistu mõttelise osa omandamine (A.Puškini 26, Narva)" muutmine
1096. 30.11.2020 o57-42 Kinnistu tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Aleksander Puškini tänav 31, 33a, Narva)
1097. 30.11.2020 o58-42 Narva Linnavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 49 "Munitsipaaleluruumi A. Puškini tn 65-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine" muutmine
1098. 30.11.2020 o59-42 Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks
1099. 04.01.2021 o62-43 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu aseesimehele Larissa Oleninale
1100. 04.01.2021 o60-43 Narva Linnavolikogu esimehe valimine
1101. 04.01.2021 o61-43 Narva linnapea valimine
1102. 04.01.2021 o63-43 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu aseesimehele Jelena Pahhomovale
1103. 04.01.2021 o64-43 Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 „Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
1104. 04.01.2021 o65-43 „Digitaalse Tursimiinfokeskuse loomine“ projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
1105. 12.01.2021 o01-44 Narva Linnavolikogu aseesimeeste valimine
1106. 12.01.2021 o02-44 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
1107. 12.01.2021 o03-44 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
1108. 25.01.2021 o04-45 Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
1109. 25.01.2021 o05-45 Narva Linnavolikogu 20.09.2018 otsuse nr 50 “Projekti “Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine
1110. 25.01.2021 o06-45 Narva Linnavolikogu esimehele hüvitise määramine