Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1277)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1141. 29.03.2021 o37-49 Kinnistu võõrandamine (Puškini tn 59, Narva)
1142. 29.03.2021 o38-49 Riigihanke „Narva linna avaliku bussiliiniveo teostamine“ avatud hankementluse korraldamiseks nõusoleku admine
1143. 29.03.2021 o39-49 Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“
1144. 29.03.2021 o40-49 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine
1145. 29.03.2021 o41-49 Linnavolikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjoni koosseisu muutmine
1146. 04.05.2021 o43-50 Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 33 „Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
1147. 04.05.2021 o44-50 Narva linna omandis olevate kinnistute Narvas A. Puškini tn 27b ja A. Puškini tn 27d koormamine isikliku kasutusõigusega HÜ PETROVSKI kasuks
1148. 04.05.2021 o45-50 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Lavretsovi tn 8a, Narva)
1149. 04.05.2021 o46-50 Projekti „Narva linna kliima- ja energiakava koostamine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
1150. 04.05.2021 o47-50 Narva Linnavolikogu 25.03.2021 otsuses nr 37 „Kinnistu võõrandamine (Puškini tn 59, Narva)“ ilmse ebatäpsuse parandamine
1151. 04.05.2021 o48-50 Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks ja linnavara tasuta võõrandamine
1152. 04.05.2021 o49-50 Narva Linnavolikogu 25.02.2021. a otsuse nr 35 „Riigihanke korraldamiseks loa andmine“ muutmine
1153. 04.05.2021 o50-50 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine
1154. 04.05.2021 o51-50 Linnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu muutmine
1155. 04.05.2021 o42-50 Linnavara (jalgrattad) tasuta võõrandamine MTÜ-le Velonarva
1156. 31.05.2021 o52-51 Kinnistule asukohaga Aleksandr Puškini tänav J15, Narva, Osaühingu Rossan MPI kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine
1157. 31.05.2021 o53-51 Narva Linnavolikogu 21.02.2013 otsuse nr 23 „Narvas A. Puškini tänav 5 hoones asuvate mitteeluruumide M9 ja M10 tasuta kasutusse andmine tähtajaga 8 aastat (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmisekeskus Gagarin)“ muutmine
1158. 31.05.2021 o54-51 Projekti „Koduteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Narva linnas“ omafinantseeringu ja toetuse kinnitamine
1159. 31.05.2021 o55-51 Nõusoleku andmine hoonestusõiguse asukohaga Ancis Daumani 2d, Narva hüpoteegiga koormamiseks (L Tehnoülevaatus OÜ)
1160. 31.05.2021 o56-51 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine
1161. 21.06.2021 o57-52 Narva Linnavolikogu nõusoleku andmine Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le tasuta võõrandatud linnavara võõrandamiseks
1162. 21.06.2021 o58-52 Narva linna 2020.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
1163. 21.06.2021 o59-52 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuse lahendamise volitamine Narva Linnavalitsusele
1164. 21.06.2021 o60-52 Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
1165. 21.06.2021 o61-52 Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)
1166. 21.06.2021 o62-52 Linnavara (laoriiulid) tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum
1167. 21.06.2021 o63-52 Seisukoha võtmine geoloogilise uuringu loa andmise kohta Kõrgesoo uuringuruumis
1168. 21.06.2021 o64-52 Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
1169. 21.06.2021 o65-52 Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine
1170. 21.06.2021 o66-52 Narva Linna Valimiskomisjoni liikmete nimetamine