Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1277)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1201. 27.12.2021 o96-04 Projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
1202. 27.12.2021 o97-04 „Vana-Narva uus elu“ projekti omafinantseeringu kinnitamine
1203. 27.12.2021 o98-04 Kinnistu asukohaga Viru tn 9a, Narva, omandamine
1204. 27.12.2021 o99-04 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
1205. 27.12.2021 o100-04 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
1206. 11.01.2022 o01-05 Narva Linnavolikogu esimehe valimine
1207. 11.01.2022 o02-05 Linnavolikogu eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
1208. 31.01.2022 o03-06 Riigihanke „Dokumendihaldussüsteemi teenuse ostmine, juurutamine, andmete ületoomine, hooldus ja arendustööd“ korraldamiseks loa andmine
1209. 31.01.2022 o04-06 27.09.2005 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu, reaalkoormatise seadmise lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu lõpetamine (Ancis Daumani tn 14, Narva)
1210. 31.01.2022 o05-06 Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 68 „Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“ kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluste lõpetamine“
1211. 31.01.2022 o06-06 Narva Linnavolikogu esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse
1212. 31.01.2022 o07-06 Narva linnavolikogu esimehele hüvitise määramine
1213. 03.02.2022 o08-07 Narva linna esindajate ja asendusliikmete nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse
1214. 03.02.2022 o09-07 Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse
1215. 21.02.2022 o10-08 Narva Linnavolikogu 26.05.2011 otsusega nr 88 kehtestatud detailplaneeringu „Rahu 42a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine” kehtetuks tunnistamine
1216. 21.02.2022 o11-08 Revisjonikomisjoni 2022. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
1217. 28.03.2022 o12-09 “Narva linna radooniriski kaardi koostamine” projekti omafinantseeringu kinnitamine
1218. 28.03.2022 o13-09 Narva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2023-2032 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
1219. 28.03.2022 o14-09 Narva linna jäätmekava 2022-2028 koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine
1220. 28.03.2022 o15-09 Kinnistu tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Hariduse tn 3, Narva)
1221. 28.03.2022 o16-09 Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru)
1222. 28.03.2022 o17-09 Linnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu muutmine
1223. 25.04.2022 o18-10 Sihtasutuse Narva linnaleht põhikirja muutmine ja sihtasutuse lõpetamine
1224. 25.04.2022 o19-10 Riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine“ tingimuste kinnitamine ja kinnistu asukohaga A. Daumani 30, Narva, riigihankes edukaks tunnistatud pakkujale kasutusse andmine
1225. 25.04.2022 o20-10 Narva Linnavolikogu 24.03.2022 otsuse nr 16 „Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru)“ muutmine
1226. 25.04.2022 o21-10 Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
1227. 25.04.2022 o22-10 Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
1228. 26.05.2022 o23-12 Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
1229. 30.05.2022 o24-12 EL LIFE programmi rahastatavas projektis LIFE LATESTadapt osalemine ja omafinantseeringu kinnitamine
1230. 30.05.2022 o25-12 Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine