Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1241)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1231. 30.05.2022 o26-12 Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
1232. 30.05.2022 o27-12 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
1233. 30.05.2022 o28-12 Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 “Projekti “TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine
1234. 30.05.2022 o29-12 Narva Linnavolikogu 14.06.2018. a otsuse nr 36 „Projekti „Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine“ muutmine
1235. 30.05.2022 o30-12 Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 33 „Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
1236. 30.05.2022 o31-12 Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine
1237. 30.05.2022 o32-12 Ülesande andmine Revisjonikomisjonile kontrollimise „Linnavalitsuse ja Linnakantselei tegevuse seaduslikus, otstarbekus ja tulemuslikus FocusIT OÜ-ga lepingute sõlmimisel“ läbiviimiseks
1238. 30.05.2022 o33-12 Linnavolikogu ettevõtluse ja arendusprojektide komisjoni koosseisu muutmine
1239. 17.06.2022 o34-13 Narva linna 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
1240. 17.06.2022 o35-13 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine
1241. 04.07.2022 o36-14 Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine aastateks 2022-2025“ hankemenetluse korraldamine