Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1261. 31.10.2022 o56-19 Projekti „Narva projektid kapitaliseerimise suunas/Narva projects CAP“ omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine
1262. 31.10.2022 o57-19 Narva linna logo ja tunnuslause kinnitamine
1263. 31.10.2022 o58-19 Arvamuse andmine Kadastiku IV lubjakivikärjääri keskkonnaloa taotluse kohta
1264. 31.10.2022 o59-19 Narva Lasteaia Karikakar tegevuse lõpetamine
1265. 31.10.2022 o60-19 Narva Lasteaia Kaseke tegevuse lõpetamine
1266. 31.10.2022 o61-19 Narva Lasteaia Tuluke tegevuse lõpetamine
1267. 31.10.2022 o62-19 Narva Lasteaia Tareke liitmine Narva Lasteaiaga Potsataja
1268. 31.10.2022 o63-19 Narva Linnavolikogu teisele aseesimehele hüvitise määramine
1269. 25.11.2022 o64-20 Narva Linnavalitsusele OÜ-ga Lidl Eesti halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine
1270. 25.11.2022 o65-20 Muuseumiseaduse § 11 lg 3 antud ülesande lahendamise volitamine
1271. 25.11.2022 o66-20 Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
1272. 25.11.2022 o67-20 Erakooliseaduse § 22³ lg 3 p 6 antud ülesande lahendamise volitamine
1273. 25.11.2022 o68-20 Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
1274. 25.11.2022 o69-20 Linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni moodustamine
1275. 25.11.2022 o70-20 Linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
1276. 25.11.2022 o71-20 Linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni koosseisu kinnitamine
1277. 25.11.2022 o72-20 Narva üldhariduskoolide ümberkorraldamine
1278. 23.12.2022 o73-21 Narva Linnavolikogu 11.06.2020 otsuse nr 23 „Projekti ”Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine” teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
1279. 26.01.2023 o01-22 Linnavolikogu eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
1280. 26.01.2023 o02-22 Linnavolikogu noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
1281. 26.01.2023 o03-22 Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
1282. 30.01.2023 o04-22 Projekti „Hahni trepi rekonstrueerimine, Samm-sammult“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“
1283. 30.01.2023 o05-22 Projekti „Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
1284. 30.01.2023 o06-22 Ametlike kohanimede määramine (tänavate ümbernimetamine: Albert-August Tiimanni tänav Soldina tänavaks; Ancis Daumani tänav Kivilinna tänavaks; Soldino tee Suur-Soldina teeks)
1285. 30.01.2023 o07-22 Vaie Narva Linnavolikogu 27.10.2022. a otsusele nr 58 „Arvamuse andmine Kadastiku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta“ kehtetuks tunnistamise nõudes läbivaatamine
1286. 30.01.2023 o09-22 Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneerigu kehtestamine
1287. 30.01.2023 o10-22 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
1288. 30.01.2023 o08-22 Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1 algatatud detailplaneeringu „Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine” kehtetuks tunnistamine ning
1289. 20.02.2023 o11-23 Narva Linnavolikogu 25.03.2021 otsuse nr 39 „Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
1290. 23.02.2023 o12-24 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu esimehele Vladimir Žavoronkovile