Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1288)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
151. 17.12.2012 o154-53 Pikse põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
152. 17.12.2012 o157-53 Partisani tn 11 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
153. 17.12.2012 o156-53 Hariduse tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
154. 17.12.2012 o155-53 Pargi põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
155. 17.12.2012 o159-53 Volituste andmine koostöölepingu sõlmimiseks
156. 17.12.2012 o153-53 Pikse tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
157. 17.12.2012 o152-53 Päikese tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
158. 17.12.2012 o160-53 Munitsipaaleluruumi Rahu 38-132 Narvas otsustuskorras võõrandamine
159. 17.12.2012 o161-53 Narva Linnavolikogu 21.06.2012 otsuse nr 73 Narvas Tallinna mnt 81 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine AS Eesti Gaas kasuks muutmine
160. 17.12.2012 o162-53 Narva linnapeale ergutuse ja lisatasu määramine
161. 17.12.2012 o151-53 Vihma tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
162. 17.12.2012 o158-53 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 Projekti Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour-2. etapp teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu ..
163. 28.01.2013 o008-55 Rakvere tn 71 kinnistu jagamine
164. 28.01.2013 o009-55 Linnavara tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum
165. 28.01.2013 o005-55 Aleksander Puškini tänav J13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
166. 28.01.2013 o001-55 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine
167. 28.01.2013 o002-55 Joala tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
168. 28.01.2013 o003-55 Narva linna üldplaneeringu kehtestamine
169. 28.01.2013 o006-55 Aleksander Puškini tn 27b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
170. 28.01.2013 o004-55 Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
171. 28.01.2013 o010-55 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale aadressil Aleksander Puškini tn 61, Narvas, Osaühing Halaver-Toru (registrikood 10693814) kasuks
172. 28.01.2013 o011-55 Narva linna lahkvoolse sadeveetorustiku rekonstrueerimise kaasfinantseeringu kinnitamine
173. 28.01.2013 o012-55 Linnavolikogu noorsoo- ja lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine
174. 28.01.2013 o013-55 Linnavolikogu õigus-, tarbijakaitse- ja korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine
175. 28.01.2013 o007-55 Aleksander Puškini tn 27d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
176. 24.02.2013 o018-56 Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
177. 24.02.2013 o016-56 Vabaduse tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
178. 24.02.2013 o014-56 Tiigi tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
179. 24.02.2013 o015-56 Kulgu tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
180. 24.02.2013 o017-56 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine