Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1288)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
181. 24.02.2013 o023-56 Narvas A.Puškini tänav 5 hoones asuvate mitteeluruumide M9 ja M10 tasuta kasutusse andmine tähtajaga 8 aastat (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmiskeskus Gagarin)
182. 24.02.2013 o024-56 Volituse andmine koostöölepingu sõlmimiseks
183. 24.02.2013 o017-56 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
184. 24.02.2013 o016-56 Vabaduse tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
185. 24.02.2013 o015-56 Kulgu tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
186. 24.02.2013 o014-56 Tiigi tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
187. 24.03.2013 o030-57 Linnavara võõrandamine (kinnistu Võidu prospekt 17, Narva)
188. 24.03.2013 o028-57 Purje tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
189. 24.03.2013 o027-57 Pargi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
190. 24.03.2013 o026-57 Paadi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
191. 24.03.2013 o025-57 1.Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
192. 01.04.2013 o029-57 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
193. 21.04.2013 o037-58 Tuleviku tn 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
194. 21.04.2013 o033-58 Vabaduse tänav J1 ja Vabaduse tänav J2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
195. 21.04.2013 o041-58 Tapamaja tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
196. 21.04.2013 o040-58 Paju tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
197. 21.04.2013 o034-58 Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsuse nr 93 'Rahu tn 41 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine' kehtetuks tunnistamine
198. 21.04.2013 o039-58 Kuningavall maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
199. 21.04.2013 o035-58 Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
200. 21.04.2013 o036-58 Narva Linnavolikogu 26.01.2007.a otsuse nr 6 'Maaüksuse Tuleviku tn 9 munitsipaalomandisse taotlemine' kehtetuks tunnistamine
201. 21.04.2013 o038-58 Kraavi tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
202. 25.04.2013 o031-58 SA Narva Linnaelamu põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine
203. 25.04.2013 o042-58 Narvas Linnuse tn 2 asuva kinnistu omandamine Narva linnale
204. 25.04.2013 o032-58 Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
205. 20.05.2013 o045-59 Tallinna mnt 58a, A-A, Tiimani tn 13a, A-A, Tiimani tn 15a ja Vahtra tn 4a maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
206. 20.05.2013 o043-59 Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)
207. 20.05.2013 o047-59 Aleksei Juhhanovi tänav J1 ja Jõesuu tänav J2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
208. 20.05.2013 o046-59 Tallinna mnt 41, 3.Roheline tn 4, 4.Roheline tn 3, 4.Roheline tn 5, 4.Roheline tn 11, Uus põik 2 ja Uus põik 6 kinnistute liitmine
209. 20.05.2013 o044-59 Vabaduse 4 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
210. 24.06.2013 o048-60 Narva linna 2012.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine