Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1277)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
211. 24.06.2013 o057-60 Rüütli tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
212. 24.06.2013 o056-60 Moonalao tänav P1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
213. 24.06.2013 o048-60 Narva linna 2012.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
214. 24.06.2013 o055-60 26.Juuli tn 15a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
215. 24.06.2013 o054-60 Väikesaare tänav P1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
216. 24.06.2013 o049-60 Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014-2020 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
217. 24.06.2013 o059-60 Veeharde maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
218. 24.06.2013 o053-60 Tallinna mnt 34a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
219. 24.06.2013 o051-60 Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
220. 24.06.2013 o050-60 Loa andmine riigihanke 'Narva linna videovalve teenuse ostmine 2013-2015' korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks
221. 24.06.2013 o067-60 Munitsipaaleluruumi Aleksandr Puškini tänav 45-49 Narvas otsustuskorras võõrandamine
222. 24.06.2013 o066-60 Narva Linnavolikogu 06.08.2009 otsuse nr 108 muutmine
223. 24.06.2013 o065-60 Projekti Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse EXIT ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine
224. 24.06.2013 o064-60 Projekti 'Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks' omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine
225. 24.06.2013 o063-60 Tallinna mnt 44c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe
226. 24.06.2013 o062-60 1.Jõe tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
227. 24.06.2013 o061-60 Pähklimäe tn 4d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
228. 24.06.2013 o060-60 Aleksander Puškini tänav J9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
229. 24.06.2013 o058-60 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
230. 25.07.2013 o068-61 Narva linna valimiskomisjoni moodustamine
231. 25.07.2013 o069-61 Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
232. 25.07.2013 o077-61 Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 61 'Projekti 'Narva Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise II etapp' omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine' muutmine
233. 25.07.2013 o076-61 Sepa põik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
234. 25.07.2013 o073-61 Paul Kerese tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
235. 25.07.2013 o070-61 'Narva Külastuskeskuse (KÜK) ehitamine, III etapp' projekti omafinantseeringu kinnitamine
236. 25.07.2013 o072-61 Peterburi mnt 1a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
237. 25.07.2013 o071-61 Narvas aadressil Kreenholmi tn 60 ja Kreenholmi tn 64 asuvatele kinnistutele käsutamise viisi otsustamine, maa sihtotstarbe muutmise ning võõrandamise loa taotlemine
238. 25.07.2013 o075-61 Narva linna Kudruküla piirkonna teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
239. 25.07.2013 o074-61 Kangelaste prospekt 6a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
240. 25.08.2013 o078-62 Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine