Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
241. 25.08.2013 o084-62 Narvas Tallinna mnt 73 asuva kinnistu tasuta omandamine Narva linnale
242. 25.08.2013 o083-62 Projekti 'Tulles perele vastu' kaasfinantseeringu kinnitamine
243. 25.08.2013 o082-62 Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
244. 25.08.2013 o081-62 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldaminet
245. 25.08.2013 o080-62 Jõesuu tn 64 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
246. 25.08.2013 o079-62 Narva Linnavolikogu 28.06.2007.a otsuse nr 275 'Jõesuu tn 64 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine' kehtetuks tunnistamine
247. 25.08.2013 o078-62 Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
248. 30.09.2013 o087-63 Tallinna mnt 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
249. 30.09.2013 o097-63 Loa andmine riigihanke 'Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2014-2016' korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks
250. 30.09.2013 o096-63 Loa andmine riigihanke 'Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2014-2016' korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks
251. 30.09.2013 o093-63 Munitsipaaleluruumi aadressil Linda 7-30 Narvas üürile andmine
252. 30.09.2013 o092-63 Kreenholmi tn 41 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
253. 30.09.2013 o091-63 Kreenholmi tn 31a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
254. 30.09.2013 o090-63 Tallinna mnt 59a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
255. 30.09.2013 o094-63 Munitsipaaleluruumi Mõisa tänav 5-82 Narvas otsustuskorras võõrandamine
256. 30.09.2013 o088-63 Tallinna mnt 4c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
257. 03.10.2013 o095-63 Linnavara võõrandamine (Tallinna mnt 73, Narva)
258. 03.10.2013 o086-63 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
259. 03.10.2013 o089-63 Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
260. 01.12.2013 o100-02 Linnavolikogu komisjonide aseesimeeste valimine
261. 01.12.2013 o098-02 Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
262. 01.12.2013 o101-02 Revisjonikomisjoni liikme valimine
263. 01.12.2013 o099-02 Linnavolikogu komisjonide esimeeste valimine
264. 01.12.2013 o102-02 Narva Linnavolikogu aseesimehe valimine
265. 08.12.2013 o108-03 Äkkeküla tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
266. 08.12.2013 o103-03 Tallinna mnt 6c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
267. 08.12.2013 o106-03 Vaivara tn 10b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
268. 08.12.2013 o107-03 Uusküla tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
269. 08.12.2013 o105-03 Vahtra tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
270. 08.12.2013 o104-03 Vahtra tänav J3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine