Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
301. 26.01.2014 o022-05 Revisjonikomisjoni 2014. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
302. 26.01.2014 o023-05 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
303. 26.01.2014 o024-05 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
304. 26.01.2014 o025-05 Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekute ja volikogusse
305. 26.01.2014 o009-05 August Weizenbergi tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
306. 26.01.2014 o008-05 Tallinna nmt 46a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
307. 26.01.2014 o007-05 Salmeaed maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
308. 26.01.2014 o006-05 Sutthoffi kaldapealne maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
309. 26.01.2014 o005-05 Sutthoffi park maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
310. 26.01.2014 o004-05 Mihhail Gorbatši tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
311. 26.01.2014 o003-05 Lepa tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
312. 26.01.2014 o002-05 August Weizenbergi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
313. 26.01.2014 o001-05 Narva noorsootöö arengukava 2014-2020 algatamine ja lähteülesande kehtestamine
314. 26.01.2014 o021-05 Narva Linnavolikogu ajutise komisjoni moodustamine Narva Eesti Gümnaasiumi ja Narva Vanalinna Riigikooli võimalikuks ümberkorraldamiseks
315. 21.02.2014 o030-06 Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)
316. 23.02.2014 o029-06 SA Narva Linna Arendus projekt 'Äkkeküla lastemänguväljaku rajamine' kaasfinantseeringu kinnitamine
317. 23.02.2014 o028-06 Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014-2020 kehtestamine
318. 23.02.2014 o027-06 Linnavolikogu ökonoomika ja linnaarengu komisjoni aseesimehe valimine
319. 23.02.2014 o038-06 Linnavolikogu ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine
320. 23.02.2014 o037-06 Linnavolikogu komisjoni moodustamine
321. 23.02.2014 o036-06 Linnavolikogu õigus-, tarbijakaitse- ja korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine
322. 23.02.2014 o032-06 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala getailplaneeringu kehtestamine
323. 23.02.2014 o033-06 26.Juuli tn 9b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
324. 23.02.2014 o034-06 Uusküla tn 15a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
325. 23.02.2014 o035-06 Linnavolikogu noorsootöö- ja lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine
326. 23.02.2014 o031-06 Narva linna jäätmekava aastateks 2014-2020 ajakohastamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
327. 27.02.2014 o026-06 Linnavolikogu ajutise komisjoni esimehe valimine
328. 23.03.2014 o039-07 Narva 6.Kooli ümberkorraldamine
329. 23.03.2014 o040-07 Linnavolikogu teedekomisjoni esimehe valimine
330. 23.03.2014 o041-07 Linnavolikogu teedekomisjoni aseesimehe valimine