Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 26.03.2012 o028-39 Narva linna avaliku teenistuse tõhustamise ajutise komisjoni moodustamine
32. 26.03.2012 o029-39 Linnavolikogu linnavarakomisjoni esimehe valimine
33. 26.03.2012 o030-39 Linnavolikogu ajutise komisjoni esimehe valimine
34. 26.03.2012 o033-39 Narva Linnavolikogu 19.06.2008.a otsuse nr 222 '"Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekti kaasafinantseeringu kinnitamine'" muutmine
35. 26.03.2012 o034-39 Kadastiku karjäär katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
36. 26.03.2012 o035-39 Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
37. 26.03.2012 o036-39 Partisani tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
38. 26.03.2012 o037-39 Partisani tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
39. 26.03.2012 o038-39 Rahu tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
40. 26.03.2012 o039-39 Tallinna maantee T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
41. 26.03.2012 o040-39 Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
42. 26.03.2012 o041-39 1.Paemurru tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
43. 26.03.2012 o042-39 1.Paemurru tänav L2 ja 1.Paemurru tänav L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
44. 26.03.2012 o044-39 Linnavolikogu ajutise komisjoni koosseisu muutmine
45. 29.03.2012 o045-40 Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine
46. 19.04.2012 o046-41 Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil Grafovi 10-8 üürile andmine
47. 19.04.2012 o047-41 26.Juuli tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
48. 19.04.2012 o048-41 26.Juuli tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
49. 19.04.2012 o049-41 Aleksander Puškini tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
50. 19.04.2012 o050-41 Aleksander Puškini tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
51. 19.04.2012 o051-41 Kalda tn 12h, 12f, 12c maa-alade detailplaneeringu kehtestamine
52. 19.04.2012 o052-41 Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
53. 19.04.2012 o053-41 6.Paemurru 18 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
54. 19.04.2012 o054-41 Joala tn 21, Joala tn 23a, Joala tn 23b, Joala tn 23c ja Joala tn 23d maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
55. 19.04.2012 o055-41 Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine
56. 19.04.2012 o056-41 Linnavolikogu korteriühistute- ja elamukomisjoni koosseisu muutmine
57. 17.05.2012 o057-42 Sihtasutuse Narva Muuseum asutamises osalemine
58. 17.05.2012 o066-42 Revisjonikomisjoni esimehe valimine
59. 17.05.2012 o067-42 Revisjonikomisjoni liikmete valimine
60. 19.05.2012 o058-42 Joala tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine