Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
331. 23.03.2014 o043-07 Narva Linnavolikogu 05.12.2013.a otsuse nr 107 "Uusküla tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine" muutmine
332. 23.03.2014 o044-07 Rahu tn 16a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
333. 23.03.2014 o045-07 Linda tn 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
334. 23.03.2014 o046-07 Vaivara tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
335. 23.03.2014 o047-07 Linnavolikogu noorsootöö- ja lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine
336. 23.03.2014 o048-07 Linnavolikogu teedekomisjoni koosseisu kinnitamine
337. 23.03.2014 o039-07 Narva 6.Kooli ümberkorraldamine
338. 20.04.2014 o068-08 Narva Linnavolikogu 29.04.2004 otsuse nr 55/32 "Eluruumile sotsiaaleluruumi staatuse omistamine (Kangelaste 30-87)" kehtetuks tunnistamine
339. 20.04.2014 o051-08 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
340. 20.04.2014 o052-08 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamine
341. 20.04.2014 o053-08 Jõesuu tn 93 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
342. 20.04.2014 o054-08 Kreenholmi tn 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
343. 20.04.2014 o055-08 Võidu prospekt 13a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
344. 20.04.2014 o056-08 Võidu prospekt 15b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
345. 20.04.2014 o057-08 Tallinna maantee J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
346. 20.04.2014 o058-08 Vaivara tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
347. 20.04.2014 o059-08 A-A. Tiimanni tn 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
348. 20.04.2014 o060-08 A-A. Tiimanni tn 13b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
349. 20.04.2014 o050-08 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Boriss Paršinile
350. 20.04.2014 o049-08 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Oskar Ida'le postuumselt
351. 20.04.2014 o067-08 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 "Projekti "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
352. 20.04.2014 o066-08 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 "Projekti "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour - 2. etapp" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja ..
353. 20.04.2014 o062-08 Narva Linnavolikogu 22.11.2012 otsuse nr 133 "Projekti "Joaoru puhkeala arendamine" omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" muutmine
354. 20.04.2014 o065-08 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 160 "Projektis "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp" osalemine, omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" muutmine
355. 20.04.2014 o064-08 Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 "Projekti "Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp" omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" muutmine
356. 20.04.2014 o063-08 Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 "Projekti "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine" omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" muutmine
357. 20.04.2014 o069-08 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 59-59 Narvas otsustuskorras võõrandamine
358. 20.04.2014 o061-08 Rahu tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
359. 05.06.2014 o070-09 Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
360. 05.06.2014 o071-09 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaadele aadressidel A.Juhhanovi tn 7, A.Juhhanovi tn 9, A.Juhhanovi tn 11, Narvas, Sotsiaalministeeriumi (registrikood 70001952) kasuks