Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
361. 05.06.2014 o070-09 Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
362. 22.06.2014 o078-10 Sepa tn 5a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
363. 22.06.2014 o076-10 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
364. 22.06.2014 o075-10 3.Roheline tn 6 ja 3.Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
365. 22.06.2014 o074-10 Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine
366. 22.06.2014 o073-10 Narva linna 2013. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne kinnitamine
367. 22.06.2014 o079-10 A.Puškini tn 42a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
368. 22.06.2014 o080-10 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
369. 22.06.2014 o077-10 2.Jõesuu tn 32 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
370. 17.08.2014 o096-11 Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
371. 17.08.2014 o082-11 Taotlus Vabariigi Valitsusele vene keele kinnitamise kohta õppekeeleks Narva Täiskasvanute Koolis
372. 17.08.2014 o083-11 Tehase tänav L6, Tehase tänav L7, Tehase tänav T5 ja Tehase tänav T6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine
373. 17.08.2014 o084-11 Tiigi tänav T2 ja Tiigi tänav T6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine
374. 17.08.2014 o085-11 Kose tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
375. 17.08.2014 o086-11 Luha tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
376. 17.08.2014 o087-11 2.Jõe tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
377. 17.08.2014 o088-11 Lina tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
378. 17.08.2014 o089-11 Mätta tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
379. 17.08.2014 o090-11 Orase tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
380. 17.08.2014 o081-11 Narva Eesti Gümnaasiumi pidamise üleandmine riigile
381. 17.08.2014 o093-11 Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
382. 17.08.2014 o099-11 Linnavara tasuta võõrandamine (AS-le Transservis-N)
383. 17.08.2014 o100-11 Narva linna omandis oleva kinnistu Veehaarde võõrandamine AS-le Narva Vesi
384. 17.08.2014 o101-11 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 „Projekti „Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour-2. etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja ..
385. 17.08.2014 o092-11 Albert-August Tiimani tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse määramine
386. 17.08.2014 o095-11 Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
387. 17.08.2014 o094-11 Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
388. 17.08.2014 o097-11 Kulgu tööstusala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
389. 17.08.2014 o098-11 Kokkuleppe nr 11.9-5/4665 „Narva Lastekodu ümberkorraldamise ja muude edasiste tegevuste kohta“ muutmise kokkuleppe tekstiga ning sellest tulenevate kohustustega nõustumine ja Narva linnapea volitamine linna nimel allkirjastama kokkulepet
390. 17.08.2014 o091-11 Tuuleveski tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine