Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1259)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
391. 17.08.2014 o092-11 Albert-August Tiimani tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse määramine
392. 17.08.2014 o091-11 Tuuleveski tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
393. 17.08.2014 o081-11 Narva Eesti Gümnaasiumi pidamise üleandmine riigile
394. 17.08.2014 o082-11 Taotlus Vabariigi Valitsusele vene keele kinnitamise kohta õppekeeleks Narva Täiskasvanute Koolis
395. 17.08.2014 o083-11 Tehase tänav L6, Tehase tänav L7, Tehase tänav T5 ja Tehase tänav T6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine
396. 17.08.2014 o084-11 Tiigi tänav T2 ja Tiigi tänav T6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine
397. 17.08.2014 o085-11 Kose tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
398. 17.08.2014 o086-11 Luha tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
399. 17.08.2014 o087-11 2.Jõe tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
400. 17.08.2014 o088-11 Lina tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
401. 17.08.2014 o089-11 Mätta tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
402. 17.08.2014 o090-11 Orase tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
403. 28.09.2014 o114-12 3.Roheline tn 6 ja 3.Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
404. 28.09.2014 o115-12 Vassili Gerassimovitänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
405. 28.09.2014 o116-12 P.Kerese tn 17b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
406. 28.09.2014 o117-12 Lasteaia tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
407. 28.09.2014 o118-12 Albert-August Tiimanni tänav T4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
408. 28.09.2014 o119-12 Raudtee tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
409. 28.09.2014 o120-12 Narva linna jäätmekava aastateks 2014-2020 kehtestamine
410. 28.09.2014 o122-12 Loa andmine riigihanke 'Narva linna haljasalade hooldustööd 2015-2018' korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks
411. 28.09.2014 o121-12 Loa andmine riigihanke 'Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018' korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks
412. 28.09.2014 o123-12 Sihtasutuse Kerese mälestusmärk asutamises osalemine
413. 28.09.2014 o124-12 Narva Linnavolikogu esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse
414. 28.09.2014 o125-12 Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni koosseisu muutmine
415. 26.10.2014 o126-13 Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 65 "Projekti "Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse "EXIT" ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine" omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine" muutmine
416. 26.10.2014 o127-13 AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamata jätmine
417. 26.10.2014 o131-13 Linnavolikogu linnaehituse ja arengu komisjoni aseesimehe valimine
418. 26.10.2014 o128-13 Ülesande andmine Narva Linnavalitsusele seoses Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamisega
419. 26.10.2014 o129-13 Linnavolikogu linnamajanduse ja linnavara komisjoni ning ökonoomika ja linnaarengu komisjoni tegevuse lõpetamine; linnaehituse ja arengu komisjoni moodustamine
420. 26.10.2014 o130-13 Linnavolikogu linnaehituse ja arengu komisjoni esimehe valimine