Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
451. 02.02.2015 o011-16 Ilmse ebatäpsuse parandamine Narva Linnavolikogu 23.10.2014 otsuses nr 129 "Linnavolikogu linnamajanduse ja linnavara komisjoni ning ökonoomika ja linnaarengu komisjoni tegevuse lõpetamine; linnaehituse ja arengu komisjoni moodustamine"
452. 02.02.2015 o012-16 Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni aseesimehe valimine
453. 02.02.2015 o013-16 Rahalise kingituse maksmine Narva linna Aukodanikele
454. 02.02.2015 o014-16 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
455. 02.02.2015 o017-17 A-A.Tiimanni tn 2a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
456. 02.02.2015 o004-16 Narva Linnavolikogu 18.12.2014 otsuse nr 150 "Projekti "Narva jõeäärse ala kergliiklustee arendamine, Joaoru puhkeala ühendamise loomine" omafinantseerimise kinnitamine" muutmine
457. 02.02.2015 o003-16 A.Puškini tn 42 ja Aleksander Puškini tänav L6 kinnistute piiride vahetamine
458. 02.02.2015 o002-16 A-A.Tiimanni tn 12a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
459. 02.02.2015 o001-16 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
460. 02.03.2015 o016-17 Päikese tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
461. 02.03.2015 o018-17 A-A.Tiimanni tn 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
462. 02.03.2015 o019-17 A-A.Tiimanni tn 10b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
463. 02.03.2015 o020-17 Vaivara tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
464. 02.03.2015 o021-17 Rakvere tn 22c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
465. 02.03.2015 o022-17 Seisukoha andmine OÜ Ikaros Grupp geoloogilise uuringu loa L.MU/321516 muutmise kohta Kadastiku III uuringuruumis
466. 02.03.2015 o023-17 Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 "Projekti "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine" omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" muutmine
467. 02.03.2015 o015-17 Narva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 ajakohastamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
468. 02.04.2015 o029-18 Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Igor Grafovi tn 4, Narva)
469. 02.04.2015 o026-18 Narva Peetri Kooli liitmine Narva 6.Kooliga
470. 02.04.2015 o025-18 Narva Lasteaia Ojake tegevuse lõpetamine
471. 02.04.2015 o024-18 Narva Lasteaia Väikevend ja Narva Lasteaia Kuldkalake liitumine Narva Lasteaiaga Pingviin
472. 02.04.2015 o027-18 Linnavolikogu noorsootöö- ja lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine
473. 02.04.2015 o028-18 Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
474. 02.04.2015 o031-18 Albert-August Tiimanni tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
475. 02.04.2015 o030-18 Soldino tee L1, Soldino tee L2, Soldino tee L3, Soldino tee L4, Soldino tee L5 ja Soldino tee L6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
476. 30.04.2015 o032-19 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 "Projekti "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
477. 30.04.2015 o033-19 Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
478. 30.04.2015 o035-19 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Aleksandr Sutõrinile
479. 30.04.2015 o034-19 Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 62 "Projekti "Narva Noortekeskuseavatud noortekeskuse "EXIT" ruumide rekonstrueerimine ja seadmetega varustamine" omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine" muutmine ning ..
480. 26.05.2015 o036-20 Rahvakohtunikukandidaatide valimine