Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
541. 26.10.2015 o083-24 Ancis Daumani tänav J6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
542. 26.10.2015 o082-24 Albert-August Tiimanni tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
543. 26.10.2015 o081-24 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 "Projekti "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
544. 24.11.2015 o100-25 Lõuna-Kudruküla tee L1, Lõuna-Kudruküla tee L2, Lõuna-Kudruküla tee L3, Lõuna-Kudruküla tee L5, Lõuna-Kudruküla tee L6 ja Lõuna-Kudruküla tee L7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
545. 26.11.2015 o101-26 Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale
546. 07.12.2015 o102-27 Narva linnapea valimine
547. 21.12.2015 o104-28 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
548. 21.12.2015 o103-28 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
549. 21.12.2015 o106-28 Linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni esimehe valimine
550. 21.12.2015 o107-28 Linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni aseesimeeste valimine
551. 21.12.2015 o108-28 Linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni koosseisu kinnitamine
552. 21.12.2015 o105-28 Linnavolikogu rahanduskomisjoni tegevuse lõpetamine ja linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni moodustamine
553. 18.01.2016 o002-29 Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise ajutise komisjoni moodustamine
554. 18.01.2016 o003-29 Linnavolikogu teedekomisjoni tegevuse lõpetamine
555. 18.01.2016 o004-29 Linnavolikogu linnavara- ja linnamajanduskomisjoni esimehe valimise
556. 18.01.2016 o005-29 Linnavolikogu linnavara- ja linnamajanduskomisjoni aseesimehe valimise
557. 18.01.2016 o006-29 Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise ajutise komisjoni esimehe valimine
558. 18.01.2016 o007-29 Linnavolikogu linnavara- ja linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
559. 18.01.2016 o001-29 Linnavolikogu linnavara- ja linnamajanduskomisjoni moodustamine
560. 28.01.2016 o008-30 Umbusalduse avaldamine hariduskomisjoni esimehele
561. 28.01.2016 o012-30 Volituste andmine Narva Linnavalitsusele marsruutide nr 36 AÜ Gamma, nr 37 AÜ Svetofor, nr 38 AÜ Vesna, nr 39 AÜ Olginskije, nr 41 AÜ Jugla korraldamiseks ja sõidutariifide määrade muutmata jätmine
562. 02.02.2016 o009-30 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 muutmine
563. 05.02.2016 o015-30 Linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni koosseisu muutmine
564. 05.02.2016 o013-30 Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
565. 05.02.2016 o011-30 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 omafinantseerimise muutmine ja sildfinantseerimise kinnitamine
566. 05.02.2016 o014-30 Narva Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 otsuse nr 25 muutmine
567. 05.02.2016 o010-30 Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 muutmine
568. 06.02.2016 o016-31 Narva Linnavolikogu esimehe valimine
569. 06.02.2016 o017-31 Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe valimine
570. 06.02.2016 o018-31 Linnavolikogu hariduskomisjoni aseesimehe valimine