Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1277)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 19.05.2012 o059-42 Kalda tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
62. 19.05.2012 o060-42 Kreenholmi tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
63. 19.05.2012 o061-42 Kreenholmi tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
64. 19.05.2012 o062-42 Raudtee tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
65. 19.05.2012 o063-42 Rakvere tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
66. 19.05.2012 o064-42 Uusküla tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
67. 19.05.2012 o065-42 Vassili Gerassimovi tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
68. 19.05.2012 o068-42 Narva Linnavolikogu 03.03.2011. otsuse nr 32 "Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine" muutmine
69. 24.05.2012 o075-43 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse ''"Linnavalitsuse liikmete töötasu ja hüvitise muutmine seoses euro kasutusele võtmisega''" nr 185 punkti 3 muutmine
70. 21.06.2012 o093-43 Revisjonikomisjoni 2012. ja 2013. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
71. 21.06.2012 o092-43 Sihtasutuse Narva Näitused lõpetamine
72. 21.06.2012 o091-43 Volituse andmine
73. 21.06.2012 o090-43 Vestervalli tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
74. 21.06.2012 o089-43 Rakvere tänav J6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
75. 21.06.2012 o088-43 Koidula tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
76. 21.06.2012 o087-43 Kangelaste prospekt L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
77. 21.06.2012 o086-43 Hariduse tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
78. 21.06.2012 o085-43 Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
79. 21.06.2012 o084-43 Kulgu tööstusala detailplaneeringu koostamise algatamine
80. 21.06.2012 o083-43 Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
81. 21.06.2012 o082-43 Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine
82. 21.06.2012 o081-43 Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
83. 21.06.2012 o080-43 Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
84. 21.06.2012 o079-43 Kevade tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
85. 21.06.2012 o078-43 Kevade tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
86. 21.06.2012 o077-43 Kevade tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
87. 23.06.2012 o074-43 Narva linna 2011.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
88. 24.06.2012 o073-43 Narvas Tallinna mnt 81 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine AS Eesti Gaas kasuks
89. 24.06.2012 o072-43 Narvas, A.Puškini tn 5 elamus asuvate korteriomandite M9 ja M10 Narva linnale tasuta omandamine
90. 24.06.2012 o071-43 Riigivara Narva linna omandisse taotlemine (Kalda tn 9, Narva)