Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
751. 13.06.2016 o199-36 Võidu prospekt 17b/17g maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
752. 13.06.2016 o200-36 A-A. Tiimanni tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
753. 13.06.2016 o201-36 Jõesuu tänav T4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
754. 13.06.2016 o202-36 Jõesuu tn 32a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
755. 13.06.2016 o203-36 Põhja-Kudruküla tee T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
756. 13.06.2016 o204-36 Kiige tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
757. 13.06.2016 o205-36 Palli tn 13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
758. 13.06.2016 o206-36 Mängu tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
759. 13.06.2016 o207-36 Mängu tn 17 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
760. 13.06.2016 o208-36 Savi tn 13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
761. 13.06.2016 o209-36 Svariksaar 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
762. 13.06.2016 o210-36 Svariksaar 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
763. 13.06.2016 o211-36 Vaivara vallas, Peeterristi külas katastriüksuste 13211 Peeterristi tee (85101:003:0338), Narva metskond 97 (85101:001:0739) ja Tibu tänav (51101:001:0261) vahel asuva maa-ala Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine
764. 13.06.2016 o212-36 Vaivara vallas Tõrvajõe- ja Peeterristi külas asuvate reformimata maade Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine
765. 13.06.2016 o213-36 Vaivara vallas Tõrvajõe külas ja Kudrukülas asuvate reformimata maade Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine
766. 13.06.2016 o214-36 Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 42-71 Narvas otsustuskorras võõrandamine
767. 30.08.2016 o215-37 Narva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kehtestamine
768. 30.08.2016 o216-37 Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 24-73 Narvas otsustuskorras võõrandamine
769. 30.08.2016 o217-37 Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 15-26 Narvas otsustuskorras võõrandamine
770. 30.08.2016 o218-37 Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 38-74 Narvas otsustuskorras võõrandamine
771. 30.08.2016 o219-37 Linnavara otsustuskorras võõrandamine (Tapamaja 8, Narva)
772. 30.08.2016 o220-37 Linnavara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (kinnistu Mõisa tn 1, Narva)
773. 30.08.2016 o221-37 Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 178 muutmine
774. 30.08.2016 o222-37 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 muutmine
775. 30.08.2016 o224-37 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevale kinnisasjale aadressil Narva, Vestervalli tänav 15, SA Narva Haigla kasuks
776. 30.08.2016 o225-37 Linnavolikogu sotsiaalkaitse- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine
777. 30.08.2016 o226-37 Linnavolikogu linnaehituse ja arengu komisjoni koosseisu muutmine
778. 30.08.2016 o227-37 Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni koosseisu muutmine
779. 19.09.2016 o228-38 Kinnistute asukohaga Linda 26, 30, Suur-Aguli 13, Narva, võõrandamine
780. 19.09.2016 o229-38 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine