Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
781. 19.09.2016 o230-38 Narva Linnavolikogu 25.02.2016 otsuse nr 37 "Uusküla põik T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine" muutmine
782. 19.09.2016 o231-38 Loa andmine riigihanke "Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2017-2020"korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks
783. 19.09.2016 o232-38 Loa andmine riigihanke "Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2017-2020"korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks
784. 19.09.2016 o233-38 Narva linnavolikogu esindajate valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
785. 19.09.2016 o234-38 Narva linnavolikogu aseesimehe valimine ning linnavolikogu aseesimehele hüvitise määramine
786. 19.09.2016 o235-38 Linnavolikogu ajutise Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise komisjoni koosseisu muutmine
787. 25.10.2016 o236-39 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Tallinna mnt 46a, Narva)
788. 25.10.2016 o237-39 Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 168 "Soldino tee 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine" muutmine
789. 25.10.2016 o238-39 Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
790. 25.10.2016 o239-39 Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
791. 25.10.2016 o240-39 Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
792. 25.10.2016 o241-39 Narva Linnavolikogu 21.04.2009 otsusega nr 56 "Kreenholmi - 26.Juuli - Uusküla - Oru kvartali maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
793. 25.10.2016 o242-39 Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
794. 25.10.2016 o243-39 Seisukoha võtmine Kadastiku III lubjakivikarjääris maavara kaevandamise kohta
795. 21.11.2016 o244-40 Narva Linnavolikogu 13.01.2005 otsuse nr 3/49 "Narva Aleksandri kiriku maa-ala detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine
796. 21.11.2016 o245-40 Tallinna mnt - Kerese - Energia kvartali liiklusskeemi detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine
797. 21.11.2016 o246-40 Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
798. 21.11.2016 o247-40 Haldusüksuste piiride muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine
799. 21.11.2016 o248-40 Linnavolikogu noorsootöö ja lastekaitse komisjoni koosseisu muutmine
800. 23.12.2016 o249-41 Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
801. 23.12.2016 o250-41 Põhja-Kudruküla tee L8, Põhja-Kudruküla tee L9 ja Põhja-Kudruküla tee L10 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine
802. 23.12.2016 o251-41 Linnavara kasutusse andmine (SA Narva Sadam)
803. 23.12.2016 o252-41 Narva Linnavolikogu 15.09.2016 otsuse nr 228 "Kinnistute asukohaga Linda 26, 30, Suur-Aguli 13, Narva, võõrandamine" muutmine
804. 23.12.2016 o253-41 Projekti "Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
805. 23.12.2016 o254-41 Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning Narva Linnavolikogu 14.08.2014 otsuse nr 102 "Projekti „Rahu ja Kerese tänavate rekonstrueerimistööd“ teostaja määramine ning ..
806. 23.12.2016 o255-41 Projekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, I etapp" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
807. 23.12.2016 o256-41 Projekti "Küttesüsteemi väljavahetamine Narva lasteaias "Põngerjas", I etapp" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
808. 23.12.2016 o257-41 Linnavolikogu noorsootöö ja lastekaitse komisjoni koosseisu muutmine
809. 01.01.2017 o223-37 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine
810. 30.01.2017 o001-42 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Aleksandr Brokk'le