Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
811. 30.01.2017 o002-42 Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 168 "Soldino tee 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine" muutmine
812. 30.01.2017 o003-42 Narva Linnavolikogu 19.05.17 otsuse nr 177 "Vaniku tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine" muutmine
813. 30.01.2017 o004-42 Muntsipaaleluruumi Paul Kerese 17-8, Narva, otsustuskorras võõrandamine
814. 30.01.2017 o005-42 Eesti Vabariigi omandis olevate Narva metskond 81 ja Narva metskond 83, Narva, kinnistute jagamisel moodustatavate kinnistute tasuta Narva linna omandisse taotlemine
815. 30.01.2017 o006-42 Kinnistu Rahu tn 50, Narva tasuta omandamine
816. 28.02.2017 o007-43 Projekti "City to city building our Europe" sildfinantseeringu lubamine
817. 28.02.2017 o008-43 Projekti "Narva lasteaia Kakuke (Hariduse tn. 30) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine" omafinantseeringu kinnitamine
818. 28.02.2017 o009-43 Projekti "Narva lasteaia Punamütsike Viru tn. 4) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine" omafinantseeringu kinnitamine
819. 28.02.2017 o010-43 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 "Projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
820. 28.02.2017 o011-43 Linnavara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (kinnistu Mõisa tn 1, Narva)
821. 28.02.2017 o012-43 Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik lõpetamine
822. 28.02.2017 o013-43 Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
823. 29.03.2017 o014-44 Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 "Projekti "Small ports every 30 miles apart - Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine ..
824. 29.03.2017 o015-44 Narva Noortekeskuse projekti "Narva, Ivangorodi ja Kingissepa piiriäärse noorte kogukonna koostöö parandamine" omafinantseeringu kinnitamine
825. 29.03.2017 o016-44 SA Narva Linna Arendus projekti "Ärikeskkonna parandamine ning väike ja keskmise suurusega ettevõtete aktiivsuse tõstmine läbi puhkealade arendamise Narvas ja Kingissepas" omafinantseeringu kinnitamine
826. 29.03.2017 o017-44 Projekti "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks" omafinantseeringu kinnitamine
827. 29.03.2017 o018-44 Projekti "Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine majandus- ja sotsiaalarenguks Eesti-Vene piiriäärses regioonis / 4C Solutions" omafinantseeringu kinnitamine
828. 29.03.2017 o019-44 Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 196 "Raudtee tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine" muutmine
829. 26.04.2017 o020-45 Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 169 "Tallinna mnt 70 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine" muutmine
830. 26.04.2017 o021-45 6.Paemurru tn 18 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
831. 26.04.2017 o022-45 Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
832. 26.04.2017 o023-45 Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
833. 26.04.2017 o024-45 Kinnistule aadressil Päevalille tn 2, Narva, hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise otsustamine
834. 26.04.2017 o025-45 Kinnistule aadressil Põhja tn 2, Narva, hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise otsustamine
835. 29.04.2017 o026-45 Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Rahu tn 38a-95)
836. 22.05.2017 o029-46 Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
837. 22.05.2017 o030-46 Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
838. 22.05.2017 o031-46 Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
839. 25.05.2017 o027-46 Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
840. 25.05.2017 o028-46 Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 184 "Projekti "Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" muutmine