Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
841. 25.05.2017 o032-46 Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine
842. 19.06.2017 o033-47 Projekti "Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
843. 19.06.2017 o034-47 Narva linna 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta arusnde kinnitamine
844. 19.06.2017 o035-47 Narva Linnavolikogu 27.01.2005 otsuse nr 13/50 "Tallinna mnt - Kerese - Energia kvartali liiklusskeemi detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine
845. 19.06.2017 o036-47 Narva Linnavolikogu 21.10.2010 otsuse nr 140 "Narvas aadressil Võidu 2 asuva linnavara üleandmine kasutusse" ning Narvas Võidu tn 2 asuva kinnistu 26.01.2004 üürilepingu nr 1/408-d muutmine
846. 19.06.2017 o037-47 Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 23-44 Narvas otsustuskorras võõrandamine
847. 19.06.2017 o038-47 Narva linna valimiskomisjoni moodustamine
848. 19.06.2017 o039-47 Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
849. 15.08.2017 o040-48 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 "Projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
850. 15.08.2017 o041-48 6.Paemurru tn 18 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
851. 15.08.2017 o042-48 Narva linna huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 esitamine
852. 15.08.2017 o043-48 Enampakkumise väljakuulutamine ruumide kasutusse võtmiseks Vana-Narva maketi eksponeerimiseks
853. 26.09.2017 o046-49 Narva Linnavolikogu 25.08.2016 otsuse nr 223 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine“ muutmine
854. 26.09.2017 o047-49 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 73 kinnistule autopesula hoone püstitamine ilma detailplaneeringu koostamata)
855. 26.09.2017 o049-49 Munitsipaaleluruumi Kosmonaudi tänav 7-39 Narvas otsustuskorras võõrandamine
856. 26.09.2017 o050-49 Munitsipaaleluruumi A-A. Tiimanni 6-89 Narvas otsustuskorras võõrandamine
857. 26.09.2017 o051-49 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 6-107 Narvas otsustuskorras võõrandamine
858. 28.09.2017 o044-49 Projekti „Iga tee viib pühamusse“ kaasfinantseeringu kinnitamine
859. 28.09.2017 o045-49 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
860. 28.09.2017 o048-49 Linnavara otsustuskorras võõrandamine (korteriomandid Kreenholmi tn 10-M2, M3, Narva)
861. 28.09.2017 o052-49 Kinnistute tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Puškini tänav 29a, 31, 33, Narva)
862. 28.09.2017 o053-49 Kinnistu omandamine (Karja 6d, Narva)
863. 28.09.2017 o054-49 Hoonestusõiguse seadmise eellepingu sõlmimine reformimata maale aadressil Narva, Rakvere tänav 22c, AS-i Transservis-N kasuks
864. 28.09.2017 o055-49 Munitsipaaleluruumi aadressil Suur tn 17-31 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks
865. 26.10.2017 o075-03 Narva linnavolikogu aseesimeestele hüvituse määramine
866. 30.10.2017 o056-01 Narva Linnavolikogu aseesimeeste valimine
867. 06.11.2017 o057-02 Narva linnapea valimine
868. 06.11.2017 o058-02 Linnavolikogu komisjonide moodustamine
869. 06.11.2017 o059-02 Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
870. 06.11.2017 o060-02 Revisjonikomisjoni liikme valimine